Sympatyczne foki, ciekawskie strusie, rozmaite okazy kaktusów, dzikie zwierzęta i egzotyczne stwory morskie - to również Pomorskie! Koniecznie odwiedź nasze ogrody zoologiczne, dendrologiczne i botaniczne.

Arboretrum i Ogród Dendrologiczny w Wirtach

Adres:

83-224 Borzechowo

Dane kontaktowe:

Tel. 58 588 35 79

Ogród dendrologiczny w miejscowości Wirty koło Zblewa, powstał jeszcze w XIX wieku i jest to najstarszy Leśny Ogród Dendrologiczny w Polsce.

Już w polowie XIX wieku założone zostały pierwsze powierzchnie doświadczalne głównie północno- amerykańskich drzew leśnych, takich jak daglezja zielona, żywotnik plbrzymi, jodła szlachetna, cyprysik Lawsona, dąb czerwony, brzoza cukrowa i inne. Wiele z tych powierzchni zachowało się do dziś w tzw. Części leśnej Arboretum. Ponad 100-letnie drzewa imponują swymi wymiarami, głównie wysokością, dochdzącą do 40 metrów oraz potężnymi, kolumnowymi pniami. pojedyncze okazy różnych gatunków, głównie drzew iglastych (żywotniki, modrzewie, jodły) w wieku przekraczającym 100 lat rosną również wzdłuż alei w części parkowej Arboretum.

Obecnie na terenie Arboretum znajduje się na 33,61 ha 145 gatunków, odmian i form roślin iglastych i 310 liściastych a także około 150 gatunków runa leśnego. W części leśnej powstała ścieżka dydaktyczna o długości około 2,7 km.

W latach 1875-1880 nadleśniczy Nadleśnictwa Wirty, Adam Putrich, wprowadził na teren szkółki drzew owocowych szpalerowe nasadzenia drzew i krzewów. Panująca wtedy w Europie moda na zadrzewienie gatunkami z innych stref klimatycznych nie ominęła również Wirt. Putrich, będąc przyjacielem prof. Adama Schwappacha, miał ułatwione zadanie. Nawiązał bezpośredni kontakt z ogrodami botanicznymi w Berlinie i Eberswalde.

Dobrze rozwijające się zadrzewienia gatunków egzotycznych zachęciły Putricha do poszerzenia obserwacji. Wykorzystując wskazówki prof. A. Schwappacha, A. Putreich w latach 1890-1897 założył 29 powierzchni doświadczalnych, których celem była naturalizacja i aklimatyzacja drzew obcego pochodzenia oraz badanie przydatności gospodarczej tych gatunków w naszych warunkach klimatycznych. Do tych powierzchni założono specjalne księgi, w których rejestrowano wyniki pomiarów oraz prowadzone czynności gospodarcze.

Pierwszego spisu drzewostanu w ogrodzie botanicznym dokonał w okresie międzywojennym Wacław Suski. Po wyzwoleniu nadleśniczy Kazimierz Szulisławski założył w sadzie aleję wysadzaną egzotami. W latach pięćdziesiątych, staraniem nadleśniczego Józefa Pozorskiego, utworzono alpinarium na powierzchni 0,44 ha. W latach 1984 - 1998 wykonano szereg nowych nasadzeń.

Do najciekawszych taksonów należą:

  • Cyprysik groszkowy odm. Szpilkowa
  • Żywotnikowiec japoński
  • Buk pospolity odm. Białobrzega
  • Orzech pośredni
  • Tulipanowiec amerykański odm. żółtobrzega


Do odwiedzenia Arboretum zapraszamy codzennie, od 09.00 do zmierzchu.


Foto: www.wirty.pl