Les places, squares et monuments - endroits qui servent les fonctions importantes dans l'espace urbain. Ici assemblent les citoyens, on y organise des événements et célébrations de la ville. Sur les places et le smarchés, on trouve des statues de personnages célèbres, toutes sortes d'obelisques et fontaines de fantaisie. En conséquence, ces lieux sont une sorte d'attraction touristique où les touristes sont heureux de prendre des photos. Qui ne voudrait pas avoir une photo avec le Neptune de Gdańsk dans le fond, une photo de Square de Kościuszko à Gdynia et de Place Sanatoriale (Plac Zdrojowy) à Sopot? Et ce sont seulement ceux les plus célèbres... En Poméranie, il ya, cependant, aussi des objets moins connus, souvent particulièrement importantes du point de vue de l'histoire locale, par exemple: la statue du général Haller et le post de noces à Puck, un monument à Jakub Wejher sur le marché de Wejherowo, la sirène de Ustka ou la grande fontaine à Prabuty.

Wierzchucino: pomnik poległych w I wojnie światowej

Adresse:

Ul. Antoniego Abrahama 37

84-113 Wierzchucino

Wierzchucino to bardzo stara, duża i dobrze zagospodarowana wieś kaszubska o układzie wielodrożnym, położona 11 km na zachód od Krokowej.

Historia osadnictwa na terenie dzisiejszej wsi sięga początku wczesnej epoki żelaza, a nazwa wsi wymieniona była już w XIII wieku.

Po pierwszej wojnie światowej, na mocy Traktatu Wersalskiego, wieś została w Niemczech.

Około 1 km na zachód od obecnej zabudowy wsi, po prawej stronie szosy nr 213 do Choczewa znajduje się odnowiony XIX-wieczny cmentarz ewangelicki oraz okazały pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej. Pomnik ten wzniesiono staraniem Wierschutziner Krieger Verein przed 10 rocznicą zakończenia tej strasznej wojny. Ustawiony został na otoczonym słupkami placyku i poświęcony przez żarnowieckiego księdza Kurta Reicha 24.VII 1927 r. Bryłę monumentu wykonano z kilkunastu warstw kamieni i zwieńczono kamiennymi kulami oraz wykutym w kamieniu wojskowym hełmem. Od frontu, po środku znajduje się granitowa tablica zawierająca czterdzieści cztery nazwiska mieszkańców wsi i okolic, poległych w latach 1914-18. Tablica ta nosi ślady trafienia pociskami broni strzeleckiej (z 1945 roku?), jest spękana i naprawiana.
Poniżej znajduje się nowsza tablica poświęcona pamięci poległych i zaginionych w II wojnie światowej.

Punkt na Szlaku Historii Militarnej Kaszub Północnych.