Catholiques, protestants, mennonites, juifs, ou orthodoxes, mais aussi cimetières militaires. L’histoire mouvementée de la région est inscrite sur les pierres tombales, les épitaphes, ou les mausolées.

Grób Frankensteina w Duninowie

Ciekawi lokalnej historii znajdą ją w kościele w Duninowie, gdzie znajduje się grób "czarnego rycerza Frankensteina".

Stąd pochodzi opowieść z dreszczykiem o odnalezieniu zabytkowych ksiąg parafialnych w starych organach. Dwie płyty nagrobne rodziny Frankenstein znajdują się na cmentarzu przykościelnym w Duninowie. Na tym cmentarzu znajduje się także nagrobek pierwszego proboszcza parafii w Duninowie ks.Józef Czerkiesa oraz pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej.