Catholiques, protestants, mennonites, juifs, ou orthodoxes, mais aussi cimetières militaires. L’histoire mouvementée de la région est inscrite sur les pierres tombales, les épitaphes, ou les mausolées.

Cmentarz wiejski w Duninowie

W południowej części Duninowa znajduje się jeden z dwóch cmentarzy w Duninowie. Został on założony na planie kwadratu.

Źródła podają, że znajdowała się na nim niewielka kaplica ale niestety do dziś nie zachowały się żadne ślady po niej. Cmentarz ten nadal pełni swoją funkcję. W sąsiedztwie nowych mogił znajduje się na nim kamień poświęcony poległym podczas I wojny światowej (w roku 1917) dwóm mieszkańcom Duninowa- Maxowi i Martinowi Schubringom, oraz monumentalny krzyż kamienny, bez zachowanej inskrypcji.


Źródło: Dawne cmentarze w powiecie słupskim, Krystyna Mazurkiewicz-Palacz