La Poméranie est un paradis pour les amateurs de l'eau. Parmi les traits caractéristiques de la région on trouve plus que la mer Baltique -il y a aussi d'innombrables lacs, situés principalement sur le territoire de Kachoubes et de Kociewie. Qui ne connaît pas la célèbre Suisse Kachoube, le pays classé comme l'un des plus beaux dans le pays. Les réservoirs étroits, tortueux et longs remplissent les anciennes auges glaciaires, créant des paysages pittoresques uniques (par exemple les lacs Raduńskie, Ostrzyckie, Charzykowskie, Wdzydze, Gowidlińskie, Borzechowskie). On y trouve aussi des rares lacs riches en lobélies, très précieux du point de vue environnemental (les terrains de Bory Tucholskie, environs de Bytów et les lacs côtiers (Łebsko, Gardno, Sarbsko ). Les lacs de Poméranie sont idéales aussi pour la voile, comme savent tous les fans de ce grand sport. De nombreux villages disposent d'une base de tourisme de l'eau bien développé, et les endroits les plus populaires où on peut faire de la voile ou du canotage comprennent les lacs: Charzykowskie, Karsińskie, Raduńskie, Ostrzyckie, Jasień, Mausz, Kałębie, Żarnowieckie.

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg jest obszarem chronionym w ramach programu Natura 2000. Znajduje się w gminie Stara Kiszewa, niedaleko Konarzyn.

Jego powierzchnia wynosi 424,4 ha. Obejmuje swoim zasięgiem jezioro Krąg oraz tereny do niego przylegające z torfowiskiem źródliskowym, położonym w rynnie dochodzącej do wschodniej zatoki jeziora. Otaczające teren niewielkie wzniesienia są efektem działalności lądolodu. Przeważającą część obszaru stanowią wilgotne łąki oraz jezioro, którego głębokość nie przekracza 2 m. Występują tu także lasy z przewagą sosny w drzewostanie. Na terenie tym znajdują się dwa szczególnie cenne typy siedlisk - torfowisko źródliskowe, które jest jednym z najcenniejszych ekosystemów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Kolejnym jest jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze występuje również wiele rzadkich gatunków roślin, co podnosi dodatkowo jego atrakcyjność. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza lipiennik Loesela i skalnica torfowiskowa. Miłośnicy ptactwa mogą podziwiać tu wiele rzadkich gatunków ptaków np.: brodźca samotnego, szlachara, tracza, dzięcioła czarnego, świergotka polnego, białorzytka.