Los santuarios de carretera son un elemento indispensable del paisaje pomerano. Estos pequeños edificios de culto levantados en los caminos son lugares de revelaciones religiosas o eventos importantes para la comunidad local.

Kapliczka w Szymbarku

Ustawiona na wysepce, betonowa kapliczka pomalowana została na biało.

Figura Matki Boskiej z lilią otoczona jest z czterech stron przeszklonymi, półkoliście zakończonymi okienkami oraz nakryta czterospadowym, krytym dachówką, zwieńczonym krzyżem daszkiem. Całość osadzona jest na murowanym z ciosanego kamienia postumencie, na którym widnieje napis: "Matka".