La región de Pomorze es un paraíso para los aficionados de agua. Su marca distintiva es no sólo el Mar Báltico, sino también los numerosos lagos, localizados mayoritariamente en los terrenos de Casubia y de la región Kociewie. ¿Quién no conoce La Suiza de Casubia Casubia, una de las tierras más bellas del país? Los lagos estrechos, largos y sinuosos llenan aquí los lechos posglaciares, formando los paisajes especialmente pintorescos (p.ej. los lagos Raduńskie, Ostrzyckie, Charzykowskie, Wszydze, Gowidlińskie, Borzechowskie). Encontramos aquí también los lagos de lobelia únicos y muy importantes desde el punto de vista ecológico (zona de los Bosques de Tuchola y del pueblo Bytowo) y los lagos costeros (p.ej. Łebsko, Gardno, Sarbsko). Los lagos de Pomorze son también las aguas perfectas para practicar vela, lo que sabe cada aficionado de esta disciplina maravillosa. Las localidades numerosas disponen de la base de turística acuática bien organizada. Entre los lugares más populares, en los cuales se puede flotar en el barco son los lagos: Charzykowskie, Karasińskie, Raduńskie, Ostrzyckie, Jasień, Mausz, Kałębie, Żarnowieckie.

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg jest obszarem chronionym w ramach programu Natura 2000. Znajduje się w gminie Stara Kiszewa, niedaleko Konarzyn.

Jego powierzchnia wynosi 424,4 ha. Obejmuje swoim zasięgiem jezioro Krąg oraz tereny do niego przylegające z torfowiskiem źródliskowym, położonym w rynnie dochodzącej do wschodniej zatoki jeziora. Otaczające teren niewielkie wzniesienia są efektem działalności lądolodu. Przeważającą część obszaru stanowią wilgotne łąki oraz jezioro, którego głębokość nie przekracza 2 m. Występują tu także lasy z przewagą sosny w drzewostanie. Na terenie tym znajdują się dwa szczególnie cenne typy siedlisk - torfowisko źródliskowe, które jest jednym z najcenniejszych ekosystemów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Kolejnym jest jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze występuje również wiele rzadkich gatunków roślin, co podnosi dodatkowo jego atrakcyjność. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza lipiennik Loesela i skalnica torfowiskowa. Miłośnicy ptactwa mogą podziwiać tu wiele rzadkich gatunków ptaków np.: brodźca samotnego, szlachara, tracza, dzięcioła czarnego, świergotka polnego, białorzytka.