Pomerania offers an unusual way of visiting the region – out of the canoe, thanks to the over 30 navigable canoe trails and 40 kayak routes. Do you regard constant paddling as boring? Certainly not here! When you enter the mountain river you will struggle not to fall into the water, but when you sail on picturesque lakes and rivers you will be fascinated by the beautiful landscapes. Furthermore, only in Pomerania can you finish the canoeing trip over the seacoast.    

Wielki Kanał Brdy - Szlakiem zabytków hydrotechniki

Spływ Wielkim Kanałem Brdy oraz Czerską Strugą stanowi alternatywny sposób pokonania części szlaku kajakowego rzeki Brdy.

Z pozoru monotonny, pozwala na rozkoszowanie się pięknem i spokojem rozległego kompleksu Borów Tucholskich, od niedawna posiadających status Światowego Rezerwatu Biosfery. Interesująca jest sama historia kanału, który wybudowały w połowie XIX w. władze pruskie dla nawodnienia suchych terenów Borów Tucholskich.


Szlak jest bardzo łatwy, a jego największymi atrakcjami są nietypowe zabytki hydrotechniki. Najstarsza zapora wodna w Polsce to Mylof, wybudowana w 1848 r., piętrząca wodę Brdy na 12 m oraz unikatowy akwedukt w Fojutowie, prowadzący wodę kanału powyżej Czerskiej Strugi, powstały w 1849 r. W pobliżu akweduktu wybudowano duży kompleks turystyczny i wieżę widokową. Najciekawszy wariant trasy to połączenie spływu kanałem do Fojutowa (12 km), następnie 7 km Czerską Strugą do jej ujścia do Brdy i Brdą do miejscowości Gołąbek (7 km). Czerska Struga również jest spławnym szlakiem kajakowym o długości 16 km (od mostu Tuchola - Czersk poniżej Czerska). Po drodze znajduje się ciekawy rezerwat florystyczny - Cisy nad Czerską Strugą.


Wielki Kanał Brdy: 28 km

Liczba dni: 1

Rekomendowana trasa spływu: Konigort - Fojutowo - Zielonka/Gołąbek

Trudność: szlak łatwy

Liczba przenosek: 2