Pomerania offers an unusual way of visiting the region – out of the canoe, thanks to the over 30 navigable canoe trails and 40 kayak routes. Do you regard constant paddling as boring? Certainly not here! When you enter the mountain river you will struggle not to fall into the water, but when you sail on picturesque lakes and rivers you will be fascinated by the beautiful landscapes. Furthermore, only in Pomerania can you finish the canoeing trip over the seacoast.    

Pilica, Graniczna, Trzebiocha - Dopływami Wdy do kaszubskiego morza

Pilica, Graniczna i Trzebiocha to trzy dopływy górnej Wdy, płynące w okolicach Kościerzyny.

Każda z nich stanowi interesujący szlak kajakowy. Spływ urozmaicają pojedyncze drzewa i zwisające nad wodą gałęzie. Wąska i kręta Pilica spławna jest od młyna w miejscwości Korne. Meandrująca leniwie przez łąki Graniczna jest dopływem Trzebiochy, która z kolei jest szlakiem kajakowym od Wieprznicy. Po drodze przepływa przez rynnowe, leśne jezioro Garczyn (po drodze ciasny przepust pod torami kolejowymi) i jezioro Sudomie. Poniżej niego płynie malowniczą doliną, w której na zmianę przeplatają się krajobrazy polne i leśne, uchodząc do Wdy powyżej Loryńca. Tu spływ można zakończyć. Warto jednak kontynuować go leniwie płynącą Wdą i przez rozległe jezioro Wdzydze dopłynąć do stanicykajakowej we Wdzydzach Kiszewskich.


Szlak Pilicy, Granicznej i Trzebiochy: 25 km

Liczba dni: 1

Rekomendowana trasa spływu: Korne - Rybaki - Loryniec - Wdzydze Kiszewskie

Trudność: szlak łatwy i nieuciążliwy, jedna dłuższa przenoska, pojedyncze przeszkody

Liczba przenosek: 1 (Grzybowski Młyn)