Synagogues, Orthodox churches, mosques, houses of prayer are evidence of Pomerania’s religious tolerance and cultural diversity.

Dawny kościół ewangelicki w Mierzeszynie

Address:

83-041 Mierzeszyn

Dawny kościół ewangelicki w Mierzeszynie wzniesiony został w 1901 r. w stylu neogotyckim.