Pommern ist ein Paradies für Wasserliebhaber. Ein Merkmal der Region ist nicht nur die Ostsee, sondern auch die unzählige Menge an Seen, gelegen in der Kaschubei und in Kociewie. Wer von uns kennt die berühmte Kaschubische Schweiz nicht, die zu den schönsten Regionen des Landes gezählt wird. Die schmalen, gewundenen und langen Gewässer füllen dort die postglazialen Rinnen aus und schaffen außergewöhnlich malerische Landschaften (z.B. die Seen Raduńskie, Ostrzyckie, Charzykowskie, Wdzydze, Gowidlińskie, Borzechowskie).  Hier treten auch einzigartige und naturmäßig sehr wertvolle Lobellienseen auf (das Gebiet von Bory Tucholskie /Tucheler Heide/, die Umgebung von Bytów /Bütow/) sowie Küstenseen (Leba-, Jordan-, Sarbsksee). Die pommerischen Seen eignen sich auch zum Segeln, was jeder Liebhaber dieser wunderbaren Disziplin auch weiß. Viele Ortschaften besitzen eine ausgebaute Wassertourismusbasis und zu den beliebtesten gehören Seen, auf den mit Booten gefahren werden darf: Charzykowskie, Karsińskie, Raduńskie, Ostrzyckie, Jasień, Mausz, Kałębie, Żarnowieckie.

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg jest obszarem chronionym w ramach programu Natura 2000. Znajduje się w gminie Stara Kiszewa, niedaleko Konarzyn.

Jego powierzchnia wynosi 424,4 ha. Obejmuje swoim zasięgiem jezioro Krąg oraz tereny do niego przylegające z torfowiskiem źródliskowym, położonym w rynnie dochodzącej do wschodniej zatoki jeziora. Otaczające teren niewielkie wzniesienia są efektem działalności lądolodu. Przeważającą część obszaru stanowią wilgotne łąki oraz jezioro, którego głębokość nie przekracza 2 m. Występują tu także lasy z przewagą sosny w drzewostanie. Na terenie tym znajdują się dwa szczególnie cenne typy siedlisk - torfowisko źródliskowe, które jest jednym z najcenniejszych ekosystemów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Kolejnym jest jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze występuje również wiele rzadkich gatunków roślin, co podnosi dodatkowo jego atrakcyjność. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza lipiennik Loesela i skalnica torfowiskowa. Miłośnicy ptactwa mogą podziwiać tu wiele rzadkich gatunków ptaków np.: brodźca samotnego, szlachara, tracza, dzięcioła czarnego, świergotka polnego, białorzytka.