Pomorskie nioczywiste – moreny bytowskie

Na południe od Bytowa znajdują się najwyższe wzniesienia Pojezierza Bytowskiego, w znacznej części ukształtowane 16 tysięcy lat temu jako morena czołowa ostatniego lądolodu. Wśród wzgórz porośniętych w dużej mierze pięknymi buczynami, kryje się mnóstwo torfowisk i głęboko ukrytych rynnowych jezior. Nie brak tu też ciekawych i tajemniczych atrakcji. Wybierzmy się zatem w Lasy Rekowskie!

Z szlacheckiego gniazda na Siemierzycę

Rekowo jest kolebką bardzo starego kaszubskiego rodu szlacheckiego Rekowskich. Położona nad kilkoma jeziorami wieś jest dobrym punktem wyjścia na Siemierzycką Górę (kasz. Szëmrzëca, najwyższe wzgórze na Pojezierzu Bytowskim (256 m n.p.m.), gdzie znajduje się ogólnodostępna wieża widokowa. Widać stąd pokaźną część Borów Tucholskich na południu, a nawet Wzgórza Szymbarskie. Na górę prowadzi ścieżka przyrodnicza „Atrakcje przyrodnicze okolic Rekowa i Płotowa”, po drodze mijając jezioro Płoczyca, należące do najczystszych w Polsce jezior lobeliowych.

Nieopodal Rekowa leżą dwie, ukryte w Lasach Rekowskich Płotowo i Płotówko. Przed wojną były to tereny przygraniczne leżące po stronie niemieckiej. Działała tu jedna z czterech polskich szkół w powiecie bytowskim. Dzisiaj mieści się tu Muzeum Szkoły Polskiej. Zrewitalizowana Zagroda Styp-Rekowskich w Płotówku jest podobnie jak sąsiednia szkoła oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Siemierzycka Góra, wieza widokowa, fot. P. Kowalewski
Atrakcje przyrodnicze okolic Rekowa i Płotowa, fot. P. Kowalewski

Pływające wyspy i cmentarz leśników

Na wschód od Rekowa znajduje się jeden z największych rezerwatów na Kaszubach – Lisia Kępa. W mozaice czołowomorenowych wzgórz odkryjemy tu torfowiska z pływającymi wyspami. Prowadzi do nich znakowana czerwonymi kropkami ścieżka przyrodnicza w formie pętli z Rekowa. Inny rezerwat, „Bukowa Góra nad Pysznem” kryje w sobie jedyny w swoim rodzaju cmentarz niemieckich leśników, bodaj jedyna taka nekropolia na całym Pomorzu.

Płotowo, Muzeum Szkoły Polskiej, fot. P. Kowalewski

Płotowo, Muzeum Szkoły Polskiej, fot. P. Kowalewski

Płotowo, Muzeum Szkoły Polskiej, fot. P. Kowalewski

Płotowo, Muzeum Szkoły Polskiej, fot. P. Kowalewski

Wioska Gotów

Po zachodniej stronie Siemierzyckiej Góry, w wsi Piaszno, w gospodarstwie Państwa Lemanów znajdziemy replikę wioski Gotów w niewielkim pomniejszeniu, a na Górze Lemana będziemy mogli podziwiać krajobraz moren bytowskich i rozciągających się na południe piaszczystych, sandrowych równin.

Replika wioski Gotów, fot. P. Kowalewski

Replika wioski Gotów, fot. P. Kowalewski

Replika wioski Gotów, fot. P. Kowalewski

Replika wioski Gotów, fot. P. Kowalewski

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi