Park Krajobrazowy Dolina Słupi (ścieżki przyrodnicze)

Niewiele jest w Polsce rzek o tak malowniczym biegu jak wypływająca z torfowisk Pojezierza Kaszubskiego Słupia. Jej dolina zawiera w sobie tak wiele walorów przyrodniczych, że w 1981 roku powstał chroniący je park krajobrazowy Dolina Słupia, składający się w 72 procentach z gęstych lasów. Właśnie lesistość i wyjątkowa rzeźba terenu, sprawiają, że jest to wymarzone miejsce do rekreacji na łonie natury. Podczas spaceru na wytyczonych ścieżkach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi nie zabraknie też ciekawych okazów fauny i flory.

fot. Park Krajobrazowy Dolina Słupi

fot. Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Pierwsza ścieżka z pewnością zainteresuje miłośników gatunków ryb. „Szlakiem troci i łososia” to trasa długości 4 kilometrów, mająca swój początek przy moście na Słupi w Łosinie. Jak sama nazwa wskazuje, główny nacisk dydaktyczny kładziony jest tu na ryby wędrowne – ich biologię i znaczenie wędkarskie. Na tym nie kończą się jednak ciekawe elementy ścieżki. Zobaczymy na niej park podworski z odtworzonym stawem – godowiskiem typowych dla doliny Słupi płazów.
Głównym walorem parku jest leciwy drzewostan z pomnikowymi dębami, dużymi bukami, grabami, daglezjami, świerkami oraz robiniami akacjowymi.

fot. Dolina Słupi Park Krajobrazowy

fot. Dolina Słupi Park Krajobrazowy

3-kilometrowa ścieżka „Gołębia Góra” przeznaczona jest dla turystów pieszych, a wiedzie częściowo przez rezerwat przyrody o tej samej nazwie. Znajdziemy ją przy leśniczówce „Miedzierza”, położonej w sąsiedztwie drogi Unichowo – Bytów. Podziwiać możemy na niej fragment doliny Słupi wciętej głęboko w wysoczyznę morenową. Główne walory przyrodnicze tego miejsca to stoki porośnięte lasami mieszanymi z sosnami i bukami o pomnikowych rozmiarach. Na terenie rezerwatu odnaleźć można stanowiska rzadkich i chronionych roślin, takich jak konwalia majowa, widłak goździsty, marzanka wonna, paprotka zwyczajna, tajęża jednostronna i bażyna czarna.

Na parkingu przy jeziorku w Gałęzowie rozpoczyna się z kolei nieco bardziej wymagająca, bo aż 13-kilometrowa ścieżka „Okolice Jeziora Głębokiego”. Trasa biegnie leśnym brzegiem jeziora rynnowego położone na Wysoczyźnie Polanowskiej. Na dziewięciu przystankach dowiemy się tu o różnych aspektach gospodarki leśnej i walorach przyrodniczych jeziora Głębokiego oraz skutkach zabudowy hydrotechnicznej Słupi. Wypatrzeć możemy liczne gatunki roślin m.in. widłaki i storczyki. Patrząc na wody jeziora przy brzegu możemy też zaobserwować kozę – nie chodzi jednak o brodatego ssaka, lecz o chroniony gatunek ryby.

Rzeka Słupia, Foto: PK Dolina Słupi

Rzeka Słupia, Foto: PK Dolina Słupi

Wokół jeziora Krzynia zostały z kolei wytyczone dwie ścieżki. Pierwsza, długa na 12 kilometrów, została opracowana z myślą o turystach indywidualnych, lubiących dalekie wędrówki, natomiast krótsza (o długości 5 km) – dla całych rodzin i młodzieży szkolnej. Obie trasy zamykają się w formie pętli, których początek znajduje się przy elektrowni wodnej z 1925 roku, stanowiącej element systemu hydroenergetycznego Słupi. Ścieżka wiedzie brzegiem zbiornika zaporowego Krzynia, a podążając nią natrafimy na zabudowania folwarczne, park podworski, pomnikowe drzewa oraz stanowiska interesujących roślin m. in. skrzypu olbrzymiego. Dłuższa ścieżka całkowicie okala zbiornik Krzynia, a napotykamy na niej liczne źródliska i strumienie, fragmenty olsów i potężną sosnę „Gruba Berta”.

Wybór między krótszym i dłuższym wariantem mamy również w przypadku ścieżki o nazwie „Szlakiem pięciu jezior”. Mała pętla liczy 6 kilometrów, a jej największą atrakcją są jeziora lobeliowe Modre i Pomysko. Ponadto, jeden z przystanków zlokalizowano nad największym jeziorem w całym parku krajobrazowym – Jasieniem, którego powierzchnia wynosi ponad 577 hektarów, a głębokość do 32,2 m. Wyspy na jeziorze są miejscem lęgowym ptaków wodnych, takich jak: nurogęś, gągoł, czernica i brodziec piskliwy. Na uwagę zasługuje także najstarsza elektrownia wodna koło Soszycy, stanowiąca pierwsze ogniwo w systemie hydroenergetycznym Słupi. Pętla dłuższa biegnie szosą wokół południowej części jeziora Jasień. Na trasie mijamy miejscowości letniskowe Łupawsko i Jasień, gdzie warto zobaczyć zabytkowy kościół, ruiny pałacu oraz spichlerz konstrukcji szkieletowej.

Park Krajobrazowy Dolina Słupi, fot materiały promocyjne

Park Krajobrazowy Dolina Słupi, fot materiały promocyjne

Dwie ścieżki przyrodnicze o charakterze dydaktycznym ma do zaoferowania również Nadleśnictwo Leśny Dwór. Początkiem pierwszej z nich może być szkółka leśna lub słynne przejście dla żab, które znajduje się przy drodze Dębnica Kaszubska – Podwilczyn przed miejscowością Łysomice. Licząca ok. 1,5 kilometra trasa przybliża zagadnienia dotyczące leśnictwa oraz ochrony przyrody, uczy także o różnych aspektach życia występujących tu drzew, czyli głównie sosen i buków. Druga, nieco dłuższa (2,5 kilometra) ścieżka okala zbiorniki wodne utworzone w ramach projektu „Mała retencja nizinna”.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi