Kaszubski Park Krajobrazowy (szlaki turystyczne)

Liczne wzniesienia, doliny i jeziora sprawiają, że wędrówki przez „Szwajcarię Kaszubską” nie mogą się znudzić. Tu ciekawostki czekają na nas za każdym omijanym wzgórzem, a skarby przyrody ciekawie współgrają z elementami tutejszego folkloru i symbolami kultury Kaszubów. Przez utworzony tu Park Krajobrazowy przechodzą dwa popularne szlaki turystyczne, które docierają do ciekawych miejsc o różnym charakterze.

Kaszubski Park Krajobrazowy Bukowinki,jez.Białe, fot. Katarzyna Sikorska

Kaszubski Park Krajobrazowy Bukowinki,jez.Białe, fot. Katarzyna Sikorska

Czarny Szlak Wzgórz Szymbarskich rozpoczyna się w Trójmieście i liczy aż 121,5 kilometra. Do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wchodzi w okolicy miejscowości Sławki, by przez kolejne 56 kilometrów prowadzić przez wyjątkowo malownicze zakątki tego chronionego obszaru. Pierwszym z nich jest Wieżyca, najwyższy szczyt niżu środkowoeuropejskiego (329 m n.p.m.), na którym możemy skorzystać z wieży widokowej. Trasa poprowadzi nas następnie do Szymbarku, gdzie znajduje się popularna atrakcja turystyczna, czyli Centrum Edukacji i Promocji Regionu z domem postawionym do góry nogami czy najdłuższą deską świata. Następnie obierzemy drogę przez wieś Gołubie nad Jeziorem Dąbrowskim, gdzie możemy odwiedzić ogród botaniczny.

Kolejnym ciekawym punktem na szlaku jest leśniczówka Uniradze, w sąsiedztwie której czeka na nas wyjątkowe w skali europejskiej starożytne cmentarzysko – znajduje się tu co najmniej 2,7 tysiąca kurhanów, pochodzących z różnych okresów historycznych. Dalej szlak biegnie w kierunku północnym, mijając pomnik przyrody (lipę drobnolistną) w Zgorzałym. W ten sposób dojdziemy do przesmyku między jeziorami Raduńskim Dolnym i Raduńskim Górnym – sztucznie usypaną groblę między akwenami nazwano „Bramą Kaszubską”. Po drugiej stronie wody, w Łączynie, znajduje się stacja limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego. Końcowa część „parkowego” odcinku szlaku to wędrówka na północ przez Lasy Mirachowskie do rezerwatu „Kurze Grzędy”, będącego ostoją ptaków drapieżnych (m.in. krogulca, myszołowa, rybołowa i jastrzębia gołębiarza), a także miejscem lęgowym dla takich gatunków jak żuraw, samotnik, gągoł, muchołówka mała czy sowa włochatka. Park opuścimy w okolicach Sierakowic.

Kaszubski Park Krajobrazowy włochatka, fot. Ryszard Szutenberg

Kaszubski Park Krajobrazowy włochatka, fot. Ryszard Szutenberg

Przez obszar Szwajcarii Kaszubskiej prowadzi Szlak Kaszubski, oznaczony na czerwono. Łączna długość tego szlaku wynosi 131 kilometrów, z czego ok. 60 przebiega w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wędrówkę rozpoczynamy w Sierakowicach, by do Parku wejść w okolicach Kamienicy Królewskiej i udać się drogą wzdłuż Jeziora Junno przez wzniesienie „Zamkowa Góra”, na szczycie którego znajduje się prawdopodobnie ślad średniowiecznego grodziska. Następnie pójdziemy wzdłuż jezior Odnoga, Potęgowskiego, Kocenko, Lubygość i Kamiennego. Na północnym brzegu ostatniego z wymienionych akwenów odnajdziemy tzw. „Diabelski Kamień”, największy na Kaszubach głaz narzutowy o wysokości 3 metrów.

Według kaszubskiej legendy głaz pozostawił tu diabeł, który zawarł pakt z miejscowym gburem, który w zamian za swoją duszę miał zażądać od biesa, by ten w nocy wzniósł most przez jezioro. Wkrótce po tym jak diabeł zabrał się do roboty, przestraszony chłop powiedział o całej sprawie swojej żonie. Ta szybko pobiegła do kurnika i posypała ziarna kogutowi. Zmylone ptaszysko głośno zapiało, a diabeł, usłyszawszy to pomyślał, że minął jego czas na wykonanie zadania i z furią cisnął wielki kamień o ziemię. Głaz z widocznym śladem diabelskiego łańcucha pozostał na brzegu.

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. materiały PROT

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. materiały PROT

Kaszubski Park Krajobrazowy Dolina Łeby, fot. Katarzyna Sikorska

Kaszubski Park Krajobrazowy Dolina Łeby, fot. Katarzyna Sikorska

W tej okolicy wyznaczono trzy rezerwaty przyrody. W „Szczelinie Lechickiej” ochronie podlegają lasy bukowe, łęgi i olsy, z licznymi stanowiskami rzadkich gatunków roślin. W rezerwacie „Lubygość” z jeziorem o tej samej nazwie znajdziemy m.in. niewielką jaskinię w polodowcowym zlepieńcu, a także rekonstrukcję bunkra partyzantów Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf” o nazwie „Ptasia Wola”. „Żurawie Błota” z jeziorem Kamiennym to z kolei miejsce ochrony cennych stanowisk roślinnych i ostoi ptactwa wodno-błotnego. Zgodnie z nazwą, swoje miejsca lęgowe mają tu żurawie. Szlak poprowadzi nas następnie w kierunku południowym wzdłuż rzeki Łeby. Miniemy m.in. krajobrazowy rezerwat przyrody „Staniszewskie Zdroje”. Od miejscowości Sianowo do Kartuz szlak wiedzie poza obszarem Parku, by powrócić do niego w okolicy rezerwatu „Zamkowa Góra”. Dotrzemy do niezwykle urokliwej miejscowości Chmielno, słynącej m.in. z kaszubskiej ceramiki Neclów, której muzeum możemy odwiedzić. W tym miejscu zaczyna się „Kółko Raduńskie”, kompleks jezior nanizanych na nić Raduni, przez który przebiega dalsza część szlaku. Po drodze odwiedzimy m.in. Tamową Górę, najwyższe wzniesienie gminy Chmielno, punkt widokowy „Jastrzębia Góra” z głazem narzutowym czy grodzisko nad jeziorem Zamkowisko. Szlak opuszcza Kaszubski Park Krajobrazowy w jego południowej części, wiodąc dalej ku Wdzydzom.

 

Kaszubski Park Krajobrazowy, pełnik europejski, fot. Monika Rekowska

Kaszubski Park Krajobrazowy, pełnik europejski, fot. Monika Rekowska

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. materiały PROT

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. materiały PROT

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi