Po co współczesnemu człowiekowi pielgrzymowanie? Wyruszamy w drogę, by odnaleźć ślady Boga, zagubiony sens życia, radość spotkania z drugim człowiekiem i swoje prawdziwe "ja"...

Szlakiem, od wielu wieków zaspokajającym te pątnicze potrzeby, jest europejski trakt Camino - Droga św. Jakuba, która od XII wieku jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, wiodącym do Santiago de Compostela. Od dwudziestu lat przeżywamy jego renesans, co przyczynia się do integracji narodów, regionów i krajów Europy w kultywowaniu oraz pogłębianiu wiedzy o wspólnych korzeniach tożsamości kulturowej. Tak też dzieje się od 2004 roku w Polsce. Na Pomorzu widocznym znakiem kultu św. Jakuba są liczne świątynie pod jego Patronatem. Każdy z ich progów może być miejscem, z którego wyruszymy w drogę, by pielgrzymować...

АТРИБУТЫ

Костёл св. Якуба в Лебе

Костёл св. Якуба

Костёл св. Якуба в Туе

путь Святого Иакова

Костёл св. Якуба Апостола в Дзержонжне

Kостёл св. Якуба в Члухуве

Костёл св. Якуба и Николая в Мехово

Костёл в Лубихове

Koстёл св. Якуба (Иакова) в Лемборке

Костёл св. Якуба в Недзведзице