Готические замки Тевтонского ордена являются неотъемлемой частью поморского пейзажа. Здесь же находится бывшая столица Ордена в Мальборке. Замок в  Мальборке занесён в  список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

АТРИБУТЫ

3. Bateria Artylerii Stałej

34. Bateria

Gnieżdżewo: wojskowa linia kolejowa Puck-Hel

Granica w Jastarni (1526-1793)

Góra Szwedów

Kolej Rejonu Umocnionego „Hel”

Mogiła obrońców Helu

Niemieckie baterie zaporowe

Płyta pamiątkowa Obrony Helu

Skansen Fortyfikacji Ośrodek Oporu „Jastarnia”

Tablica pamiątkowa żandarmerii

Dębogórze: fortyfikacje polowe i rów przeciwpancerny

Port kaprów

Белая бронебашня

Бронебашня маяковая (Baszta Latarniana)

Бронебашня под Срубом (Baszta pod Zrębem)

III пирс – Терминал Гитлера

Rozewie: 34. Bateria Artylerii Stałej