Готические замки Тевтонского ордена являются неотъемлемой частью поморского пейзажа. Здесь же находится бывшая столица Ордена в Мальборке. Замок в  Мальборке занесён в  список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Mrzezino: cmentarz ofiar II wojny światowej

адрес:

Ul. Gdyńska

84-100 Mrzezino

Przy wjeździe od strony południowej zlokalizowany jest pomnik oraz cmentarz żołnierzy niemieckich i radzieckich poległych na tych terenach w walkach podczas II wojny światowej.

W 9 zbiorowych mogiłach spoczęło tu 124 żołnierzy Armii Czerwonej oraz żołnierze niemieccy, którzy polegli w walkach o Gdynię i Oksywie w dniach 12-28 marca 1945 r.
Żołnierzy radzieckich upamiętnia pomnik w formie ostrosłupa zwieńczonego gwiazdą z informacją w języku rosyjskim i polskim. Tablica przy cmentarzu informuje, że groby ekshumowano w roku 1948.