Готические замки Тевтонского ордена являются неотъемлемой частью поморского пейзажа. Здесь же находится бывшая столица Ордена в Мальборке. Замок в  Мальборке занесён в  список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Mogiła i pomnik poległych lotników Morskiego Dywizjonu Lotniczego

адрес:

Ul. Lipowa

84-100 Puck

Na cmentarzu przy alei Lipowej znajduje się kwatera poległych lotników.

Został tu pochowany kmdr por. pil. Edward Szystowski, dowódca Morskiego Dywizjonu Lotniczego, który był pierwszym polskim oficerem poległym w II wojnie światowej.

Spoczywają tu również inni polscy żołnierze polegli w Pucku we wrześniu 1939 roku.