Кашубы, котевяки, словинцы  создали самобытную культуру, обычаи, язык (говор), основанные на исторических традициях. Благодаря этому разнообразию центры народной культуры Поморья являются весьма привлекательными для туристов.

Ceramika Malborska

адрес:

Ul. Sienkiewicza 61

82-200 Malbork

Контактная информация:

Tel. 510 916 775

Pracownia specjalizuje się w wytwórstwie ceramiki inspirowanej regionem Żuław.

W pracowni można poznać historie fajansów i fliz holenderskich, i ich związki z Żuławami. Można też wykonać samodzielnie, w tradycyjny sposób, żuławską flizę lub naczynie inspirowane regionalnym wzorem. 

 

Pracownia oferuje:

- zajęcia dla dzieci

- zajęcia dla dorosłych

- zajęcia dla grup szkolnych

- malowanie na ceramice

- lepienie z gliny

- warsztaty kreatywne