Многочисленные музеи содержат богатые коллекции и  сокровища культурного наследия Поморья.

Dom Uphagena

Dom Uphagena

Dom Uphagena przy Długiej 12 w Gdańsku to jedyne w Polsce i jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie w mieszczańskiej kamienicy z XVIII wieku można podziwiać wystrój wnętrz.