Край под названием «Жулавы" не имеет аналогов в Польше поскольку имеет почти полностью плоский рельеф. Проезжая по территории дельты королевы польских рек – Вислы можно наблюдать разноцветные прямоугольные поля, и только изредка пейзаж меняют наклонившиеся над каналами ивы. Однако то, что является простым и монотонным в действительности является краем удивительно динамичным, с идеальной взаимосвязью человека с природой. Сельскохозяйственный характер Жулав подчёркивают деревни, построенные ещё в соответствии с планами Тевтонского ордена, а живописно расположенные кладбища меннонитов напоминают о переселенцах из Нидерландов, живущих в этих областях.

Площадь Жулав составляет более 1740 км², 450 км² из которой  - это районы расположенные ниже уровня моря. В деревне Рачки Эльблонгские находится точка, расположенная 1,8 м ниже уровня моря — это самая низкая точка в Польше. На территории Жулав и по соседству находятся большие города, такие как Новы Двор Гданьски, Тчев, Мальборк и Трёхградье. Характерной особенностью Жулав является положение района ниже уровня моря,  а следовательно, большая  возможность затопления. Избыток воды регулируют каналы, насыпи, мелиорационные рвы и насосы.

Территория Жулав была заселена, вероятно, уже в эпоху бронзы. Следующие века не привели к увеличению поселенцев из-за суровых природных условий. Болотная местность и постоянная угроза затопления эффективно сдерживали потенциальных переселенцев. Ситуация изменилась под властью Тевтонского ордена. Они начали осушать территорию, строить дамбы и каналы. Это повлияло на то, что район Жулав начал заселяться.  Была начата рубка леса и возделывание земли. Уже в XV веке местные жители должны были обязательно проводить мелиорацию территории. В  XVI веке в Жулавы прибыли из Нидерландов меннониты, которые поселившись здесь, принесли с собой свои традиции и культуру. Кроме них в Жулавах функционировали иные культуры, такие как поморская, крестоносская, немецкая, польская, а после II Мировой войны также украинская, которую принесли выходцы из южных районов довоенной Польши.  Конец II Мировой войны оказался  катастрофой для Жулав. В 1945 году отступающая немецкая армия уничтожила большую часть дамб и насосов, что вызвало наводнение в этом районе. Послевоенные годы  - это время огромного труда, вложенного в осушение Жулавских земель,  куда начали прибывать поселенцы из глубины страны.

Среди памятников в Жулавах стоит выделить красивые костёлы с характерной деревянной башней, сводчатые (аркадные) дома и прекрасно расположенные кладбища меннонитов, а  также систему расположения строений в деревнях ещё со времён средневековья. Стоит также отправиться на прогулку по исторической узкоколейной железной дороге,  в рейс по рекам и каналам Жулавской Петли, посетить Жулавский Исторический парк или пройти по меннонитскому маршруту.

Cittaslow w Pomorskiem

Cittaslow w Pomorskiem

Idea Cittaslow wywodzi się z ruchu Slow Food i narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Rok później cztery włoskie miasteczka powołały do życia międzynarodowe stowarzyszenie Cittaslow. Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku.

Głównym założeniem Cittaslow jest zachowanie zrównoważonego rozwoju i poprawa jakości życia mieszkańców niewielkich miast. Stowarzyszone miasta dbają o poprawę jakości życia poprzez tworzenie odpowiedniej infrastruktury miejskiej oraz miejsc wypoczynku i rekreacji, otaczając opieką zabytki, troszcząc się o ochronę środowiska oraz pielęgnując lokalną wytwórczość i kuchnię. Cittaslow nie wyklucza także dynamiki i aktywności przekształceń społeczno-gospodarczych o czym świadczy czerpanie z nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.

Miasteczka Cittaslow to miejsca, gdzie udaje się znaleźć czas by zatrzymać się i poczuć smak oraz zapach chwili, zauważyć otaczające nas kolory i obrazy. To miejsca, gdzie działania człowieka współgrają z rytmem przyrody, a inwestycje przygotowywane są w zgodzie z potrzebami ludzi i natury. Miasteczka Cittaslow to w końcu miejsca, gdzie promuje się produkty regionalne, dba o rzemiosło i rękodzieło, miejsca gdzie po prostu żyje się spokojnie i dobrze. Nic nie stoi na przeszkodzie by jednocześnie być miasteczkiem Cittaslow oraz częścią metropolii, czego przykładem jest Nowy Dwór Gdański.

"Mieszkaj, inwestuj, zwiedzaj" to trzy słowa, które idealnie oddają specyfikę tego miasta. Miejsce spokojne, gdzie żyje się dobrze. Nowy Dwór Gdański to pierwsze w województwie pomorskim miasto należące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow, którego symbolem jest pomarańczowy ślimak. Miasto zlokalizowane w pobliżu metropolii trójmiejskiej, z bardzo dogodnym połączeniem transportowym, bezpośrednio usytuowane przy węźle komunikacyjnym trasy krajowej S7, z licznymi terenami inwestycyjnymi możliwymi do zagospodarowania w zgodzie z równoważonym rozwojem. Wreszcie miasto bogate w dziedzictwo kulturowe oferujące liczne skarby historii, jak domy podcieniowe czy zabytkowe kościoły oraz duże możliwości aktywnego wypoczynku na wodzie czy rowerze. W trakcie takich wydarzeń jak chociażby Festiwal Małych Form Ulicznych Hybzio, Warsztaty serowarskie, tłoczenia soku jabłkowego oraz pieczenia chleba, Fesiwal latawców, Wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży, wielopokoleniowe eventy kulinarne można w naszym mieście doświadczyć iż dbamy i promujemy rodzinną formę spędzania wolnego czasu, niezwykle cenimy sobie miejscowych artystów, rzemieślników oraz regionalne, żuławskie smaki. Gdy mowa o żuławskich smakach nie sposób nie wspomnieć o słynnym żuławskim serze Warderkäse, który dzięki zapałowi, skrupulatności w poszukiwaniach oryginalnej receptury i umiejętnościom kulinarnym członków Klubu Nowodworskiego znów powrócił do produkcji. Gdy z kolei mowa o żuławskim serze, należy wspomnieć także o innym żuławskim mieście, Nowym Stawie, które obecnie jest miastem pretendującym do wstąpienia do ruchu Cittaslow i przechodzi przez proces certyfikacyjny. Jak widać idea Cittaslow pasuje nie tylko do miast, ale i regionów.

Na Żuławach, w Nowym Dworze Gdańskim, podobnie jak w pozostałych miastach Cittaslow, dobrze czuje się mieszkaniec, inwestor oraz turysta, stąd nie pozostaje nic innego, jak tylko być Cittaslow!

Źródło: Cittaslow, Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański