Синагоги, церкви, мечети, молитвенные дома - это признаки религиозной толерантности и культурного многообразия Поморья.

Cerkiew ś. Jerzego

Cerkiew ś. Jerzego

Ciekawa historia BYtowa i okolic pozostawiła ślad…na wzgórzu, pośród drzew stoi jeden z najciekawszych i najbardziej unikatowych obiektów sakralnych na Kaszubach.

Ciekawa historia Bytowa i okolic pozostawiła ślad…na wzgórzu, pośród drzew stoi jeden z najciekawszych i najbardziej unikatowych obiektów sakralnych na Kaszubach.