Назад

Brama Wyżynna

Brama Wyżynna  niegdyś stanowiła główny i najbardziej reprezentacyjny wjazd do miasta, a równocześnie obiekt obronny. To właśnie tutaj uroczyście witano polskich królów i wręczano im klucze do miasta.

Высокие ворота были когда - то главным и наиболее представительным въездом в город, а одновременно оборонительным объектом. Именно здесь встречали польских королей и вручались им ключи от города.