Готические, в стиле барокко, глинобитные и фахверковые, построенные из дерева, кирпича, глиняные оштукатуренные структуры, - такое разнообразие сакральных объектов можно увидеть только на Поморье. Богатое внутреннее убранство, росписи и удивительные витражи  дополняют целостность строений.

Gotycki kościół wzniesiony w drugiej połowie XIVw. z masywną wieżą frontowa i kruchta od strony zachodniej, został zniszczony po pożarze w 1945r. Od tego momentu zachowały się jedynie mury zewnętrzne oraz część wieży. Ruina robi jednak niesamowite wrażenie i jest niezaprzeczalną atrakcją turystyczną Żuław Gdańskich

Gotycki kościół wzniesiony w drugiej połowie XIVw. z masywną wieżą frontowa i kruchta od strony zachodniej, został zniszczony po pożarze w 1945r. Od tego momentu zachowały się jedynie mury zewnętrzne oraz część wieży.