Рыбацкие порты в прибрежных населённых пунктах нашего региона вписались в ландшафт Поморья. Кроме своей основоной функции они являются интересной туристической достопримечательностью, привлекающей тысячи туристов, которые хотят испытать уникальную рыбацкую атмосферу. Порты пленяют своей атмосферой, а красочные рыбацкие катеры и лодки придают им сказочный характер. Таких красивых картинок на нашем море много, просто надо приехать в одну из кашубских деревушек, чтобы всё это почувствовать и увидеть собственными глазами.

Port w Ustce

Port Ustka - 54°35'6"N 16°51'2"E

Nr kanału UKF: 12
W porcie brak stałych miejsc postojowych.
Kapitanat portu kieruje na postój przy nabrzeżu w kanale portowym, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta.

źródło: Związek Miast i Gmin Morskich

Port był sercem wsi rybackiej powstałej tu już w średniowieczu. Tereny wokół niego zabudowywano nieprzerwanie od połowy XIV wieku


Na szczególną uwagę zasługuje budynek z wieżyczkami, typowy dla okresu secesji (przełom XIX i XX w.), w którym obecni znajduje się siedziba urzędu celnego - co ciekawe mieściła się tam również przed wojną. Warto też przyjrzeć się budynkowi z czerwonej cegły, usytuowanemu przy obecnej ulicy Zaruskiego - jest to jeden z najstarszych spichlerzy portowych. Służył do przechowywania ziarna wywożonego żaglowcami i parowcami do krajów skandynawskich, angielskich i zachodnioniemieckich. Niewątpliwie jednak największą atrakcją usteckiego portu są mola - wschodnie i zachodnie - które obecny kształt zyskały na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniej mola zbudowane były z drewnianych skrzyń wypełnionych kamieniami. Wejście do portu było bardzo wąskie, z zachodu kończyło się w miejscu gdzie znajduje się ostroga helska (pomiędzy obecnymi molami). Klimat tamtejszego portu tworzyły liczne karczmy, których w XVIII wieku było aż sześć - liczba imponująca, ponieważ Ustka liczyła wtedy 50 mieszkańców. Również obecnie turyści często są świadkami wpływania do portu dużych jednostek wojskowych, pasażerskich. Długi ciąg spacerowy wzdłuż kanału portowego pozwala zajrzeć na pokłady kutrów i jachtów morskich. A liczne w porcie tawerny i smażalnie wciąż pozwalają zachować klimat portowego miasteczka.


W porcie na uwagę zasługują jeszcze niewątpliwie dwie budowle: Czerwona Szopa - dawna baza ratowników morskich oraz spirytusownia.


Źródło: http://www.lot.ustka.pl/a556-ustka.html