Utrzymywana na terenie całego województwa sieć placówek, których operatorem głównie jest Poczta Polska, udostępniająca powszechną usługę pocztową.