Zapraszamy do pomorskich teatrów, w których magia miesza się z rzeczywistością tworząc niepowtarzalny klimat uczty słów, emocji i uczuć.

Kwidzyńskie Centrum Kultury

Adres:

Ul. Katedralna 18

82-500 Kwidzyn

Dane kontaktowe:

Tel. 55 279 34 24

KCK koordynuje wszelkie wydarzenia kulturalne w mieście.

Organizuje koncerty, spektakle, pokazy filmowe, zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin kultury. Udostępnia także do zwiedzania Kryptę Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego w kwidzyńskiej katedrze - odkrytą w 2006 roku. W jej wnętrzu przygotowano rekonstrukcję pochówku wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Informacja i sprzedaż biletów: www.tabularium.ckj.edu.pl, tel. 55 2732121. KCK mieści się w trzech budynkach, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Do dyspozycji jest budynek przy ul. 11 Listopada 13 - do wynajęcia sale szkoleniowe oraz sala audytoryjna. Teatr przy ul. Katedralnej 18 do którego serdecznie zapraszamy na odbywające się spektakle, koncerty, występy zespołów ludowych - w budynku mieści się również kino. Obiekt przy ul. Słowiańskiej 13 (Czarna Sala) mieści Pracownię Regionalną, działającą od 2003 roku. Pracownia jest zaczątkiem muzeum historii Kwidzyna i Powiśla. Jej podstawowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów muzealnych oraz wszelkich wydawnictw i pamiątek związanych z historią Powiśla. Są to głównie książki (wśród nich publikacje niemieckojęzyczne i w innych językach), czasopisma, zbiory kartograficzne (plany, mapy, grafika), widokówki, fotografie, przeźrocza, taśmy magnetofonowe i wideo. Pracownia w ramach swojej działalności gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne, które inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje. Zebrane eksponaty złożą się w przyszłości na stałą ekspozycję muzealną, a materiały i informacje stworzą większe możliwości podejmowania odrębnych opracowań tematycznych związanych z historią miasta.


Działalność KCK umożliwia mieszkańcom Kwidzyna korzystanie z w/w dogodności i duża ilość mieszkańców dzięki temu bierze udział w życiu kulturalnym miasta.


Wszystkie aktualne informacje oraz repertuar kina można znaleść na stronie www.kck.ckj.edu.pl

tekst: LOT Liwa

foto: A. Śmietańska