Pomorskie instytucje i ośrodki kulturalne prowadzą działalność w zakresie promocji i kultury.

Centrum Sztuki Współczesnej - "KinoPort" Gdańsk - Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2

Adres:

Ul. Strajku Dokerów 5

80-803 Gdańsk

Dane kontaktowe:

Tel. 58 305 40 50

"KinoPort" działający w ramach Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 jest, przede wszystkim, kinem studyjnym i ma stanowić alternatywę dla dominujących na mapie Trójmiasta multipleksów.

Tak jak w przypadku innych tego typu placówek w całej Polsce, koncentruje się na pokazywaniu filmów utożsamianych bardziej ze sztuką niż rozrywką. W jego repertuarze nacisk położony jest na zróżnicowany wybór kina europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji polskich, amerykańskie kino niezależne, klasykę kina powszechnego, projekty edukacyjne, przeglądy i repliki festiwalowe.

Dojazd:

Spod Dworca Głównego PKP w Gdańsku do przystanku Pl. Wolności bezpośrednio tramwajami 10 i 14 lub 8 i 4 (z przesiadką na przystanku Kliniczna - Szpital). Czas dojazdu to około 20 minut.

"KinoPort" w ramach Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2

"KinoPort" to nawiązanie do miejsca działania kina, dzielnicy Gdańska z historyczną częścią portową; to przystań dla kinomanów, odbiorców kultury. Nazwa przywołuje skojarzenia z morzem i podróżami, symbolizuje otwartość na świat, odwołuje się do poszukiwań nowych inspiracji, a także docierania do bezpiecznego nabrzeża.

Kino studyjne

"KinoPort" jest, przede wszystkim, kinem studyjnym i ma stanowić alternatywę dla dominujących na mapie Trójmiasta multipleksów. Tak jak w przypadku innych tego typu placówek w całej Polsce, koncentruje się na pokazywaniu filmów utożsamianych bardziej ze sztuką niż rozrywką. W jego repertuarze nacisk położony jest na zróżnicowany wybór kina europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji polskich, amerykańskie kino niezależne, klasykę kina światowego, projekty edukacyjne, przeglądy i repliki festiwalowe.

Szczególny zakątek miasta

Oferta "KinoPortu", oprócz repertuaru kina studyjnego, jest skierowana w pierwszej kolejności do mieszkańców dzielnicy Nowy Port i nawiązuje do tradycji kin dzielnicowych. W związku z tym prezentowany będzie w nim także lżejszy repertuaru premierowy - kino hollywoodzkie, komedia europejska, komedia polska. Nie tylko dzięki sali projekcyjnej, ale i całemu centrum edukacji artystycznej na osiedlu oddalonym od serca miasta została stworzona niepowtarzalna okazja do uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców dzielnicy. Łatwiejszemu dostępowi do kultury będzie sprzyjać także przystępna cena biletów. Ponadto część repertuaru będzie powstawać we współpracy z mieszkańcami Nowego Portu, tak aby stali się także współgospodarzami tego miejsca.

Romans kina ze sztuką

"KinoPort" to miejsce wyjątkowe także ze względu na jego działanie w ramach Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Poszczególne przeglądy i pokazy specjalne, planowane razem z kuratorami Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, to kolejny znak szczególny "KinoPortu". W roku 2013 odbędzie się organizowany wraz z Robertem Turło cykl warsztatów kina animowanego dla dzieci i młodzieży, któremu towarzyszył będzie przegląd ukazujący historię animacji filmowej oraz pokazy obrazów powstałych w trakcie warsztatów. W dalszej perspektywie odbywać się będą także prezentacje filmowe towarzyszące wystawom i wernisażom oraz cykle i przeglądy filmowe dotyczące konkretnych twórców sztuki polskiej i światowej w zakresie malarstwa, fotografii, muzyki, rzeźby.

Stałe punkty programu

Pośród stałych bloków tematycznych działalności "KinoPortu" znajdą się filmowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Nowego Portu - skierowane do różnych grup wiekowych, które będą odbywać się w godzinach przedpołudniowych.

Organizowane będą także przeglądy filmowe fabuł, animacji i dokumentów, układane według klucza gatunkowego, retrospektywy mistrzów kina lub autorów zdjęć filmowych, panoramy kina wybranych krajów, nurtów filmowych oraz specjalne pokazy kina niemego z muzyką na żywo. Nie zabraknie także replik festiwalowych i plenerów filmowych, w bezpośredniej okolicy Łaźni 2.

Specjalnością przeglądów kina polskiego będą zapraszani na nie twórcy. Tutaj szczególną uwagę kuratorzy programu "KinoPortu" chcieliby poświęcić dokumentowi, gdzie planowane jest zaproszenie m.in.: Marcela Łozińskiego, Jaceka Bławuta, Mari Zmarz-Koczanowicz. Drugi nurt rodzimej kinematografii eksponowany w tym miejscu to animacja, której przeglądy mogliby uświetnić swoją obecnością Piotr Dumała lub Tomasz Bagiński. Nie zabraknie także retrospektyw wielkich artystów, słynących nie tylko ze swojej działalności na polu filmu, ale tworzących także w innych kręgach sztuki, jak Lech Majewski czy Jerzy Skolimowski.

"KinoPort" będzie inicjował, we współpracy z partnerami międzynarodowymi (np. Instytutem Goethego oraz Instytutem Kultury Francuskiej), przeglądy kinematografii narodowych, uwzględniając zarówno ich współczesne, jak i klasyczne dokonania.

Misja

"KinoPort" łączy w sobie funkcję kina dzielnicowego, popularyzującego sztukę filmową wśród mieszkańców gdańskiego Nowego Portu, zapewniając jednocześnie progresywny i nowatorski w swojej formule repertuar dla całego Trójmiasta. Kuratorzy kina liczą, że wraz z innymi działaniami Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2, będzie ono pełniło ważną funkcję w życiu dzielnicy. Wszystkim innym widzom "KinoPort" pragnie z kolei zapewnić dostęp do filmów, które nie mają swoich pokazów w Trójmieście, lub goszczą w nim bardzo krótko. W konsekwencji zaś kuratorzy chcieliby stworzyć pomost dla obu grup widzów i wykreować ważny ośrodek kulturotwórczy.


www.facebook.com/kinoport