Cystersi, Benedyktyni, Dominikanie czy Kartuzi przez wieki uprawiali ziemię, budowali młyny, kościoły i klasztory. Pozostałości ich pracy stanowią dziś o bogatym dziedzictwie historycznym. Wiele z nich pamięta czasy średniowiecza.