Bliskość morza miała i cały czas ma wpływ na życie mieszkańców nadmorskich regionów pomorskiego. Specyficzna kultura morska ma odzwierciedlenie w stylu życia, mitach, podaniach, twórczości duchowej i materialnej północnych Kaszub.