Na łowy w Pomorskie

Łowiectwo w Pomorskim, fot. kaninstudio - stock.adobe.com

Łowiectwo to forma aktywności, mająca w całej Polsce niezwykle bogate, wielowiekowe tradycje. Kultura myśliwska, z charakterystycznymi symbolami, gwarą i rytuałami, stanowiła ważny element narodowej tożsamości, szczególnie w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej, o czym wiemy chociażby z kart narodowej epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Także dziś nad Wisłą prężnie działają koła łowieckie, zrzeszające tysiące miłośników polowań. Należy przy tym podkreślić, że nie służą one jednak wyłącznie krzewieniu ludzkiej pasji do przeżywania przygód na łonie natury. Nie ulega wątpliwości, że szybki rozwój cywilizacji człowieka zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych. Wobec faktu tej ingerencji, rolą myśliwych jest nieustająca kontrola liczebności zwierząt, pełnienie nad nimi opieki, a także zapobieganie wyrządzanym przez nie szkodom. Kwestie te reguluje precyzyjnie zarówno prawo Polski, jak i Unii Europejskiej, dzięki czemu wszelkie polowania odbywają się w zgodzie z zasadami ekologii i racjonalnej gospodarki leśnej.

Ambona myśliwska, fot. pixabay.com

Województwo pomorskie, ze swoją bioróżnorodnością i rozległymi lasami czy łąkami, stanowi niezwykły zbiór łowisk o różnym charakterze. Do zwierzyny łownej występującej powszechnie i w dużych ilościach zalicza się: zające, dziki, lisy, sarny i jelenie oraz dzikie ptactwo - kaczki, kuropatwy i bażanty. Rzadziej spotykanymi gatunkami są z kolei łosie, daniele i muflony. Tak wielkie przyrodnicze bogactwo przekłada się na doskonałe warunki do organizowania polowań i kultywowania myśliwskich tradycji. Tutejsze nadleśnictwa, rozlokowane w różnych zakątkach regionu, oferują profesjonalną pomoc w przygotowywaniu wypraw łowieckich z poszanowaniem prawa i zasad bezpieczeństwa.

Jeśli szukasz miejsca na wyjątkową przygodę wśród nieokiełznanej natury, wiedz, że Pomorskie ma Ci wiele do zaoferowania. Przekonaj się sam i niech sprzyja Ci święty Hubert, patron myśliwych, leśników i strzelców!

Opcje filtrowania

Gdzie polować, czyli perły pomorskich nadleśnictw

Oferty łowieckie

Okresy polowań na zwierzęta łowne