Rekreacja przyrodnicza na kaszubskiej wsi

Rekreacja przyrodnicza na kaszubskiej wsi

Polska wieś to różnorodność krajobrazów, walorów przyrodniczych, ale również bogactwo dawnych tradycji i zwyczajów ludowych. Turystyka wiejska oferuje różne formy aktywnego wypoczynku powiązane z przyrodą.

 

Położony w północnej części Polski region Kaszub uznawany jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Wielkie przywiązanie Kaszubów do tradycji, kultywowanie obyczajów ludowych, posiadanie własnego języka i tożsamości regionalnej sprawiają, że region ten jest unikatowy w skali kraju.

 

Powiat kościerski- serce Kaszub

Na Pojezierzu Kaszubskim, w centralnej części województwa pomorskiego, położony jest powiat kościerski zwany sercem Kaszub. W jego skład wchodzi 600-letnie miasto Kościerzyna oraz 7 gmin wiejskich: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Dobre warunki do rozwoju turystyki w powiecie kościerskim wynikają przede wszystkim z walorów krajobrazowych powiatu, który położony jest w niezwykle malowniczym zakątku kraju. Występujący w tym obszarze Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie oraz liczne formy ochrony przyrody tj. Wdzydzki Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne, świadczą o potencjale przyrodniczym tych terenów.  

 

Chcesz poczytać więcej o rekreacji na Kaszubach?

Zachęcamy do lektury przewodnika "Rekreacja przyronicza na kaszubskiej wsi" wydanego przez Lokalną Organizację Turystyczną "Serce Kaszub".