Szczególnie upodobane sobie przez młodzież aktywnie spędzającą czas w podróży, dla grup zorganizowanych jak również pojedynczych osób schroniska stanowią doskonałą alternatywę dla drogich hoteli czy pensjonatów.

Zielona Szkoła w Schodnie

Zielona Szkoła w Schodnie to bezpośrednie poznawanie przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego odkrywanie jego piękna i wartości, to także uświadomienie sobie, że człowiek jest odpowiedzialny za stan środowiska przyrodniczego.

To również kontakt z kulturą i historią Kaszub. Zielona Szkoła położona jest we wsi Schodno na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Gmina Dziemiany). Funkcjonuje od 1994 roku. Mieści się w budynku dawnej szkoły wiejskiej dzierżawionej przez gminę Dziemiany dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W Zielonej Szkole odbywają się m.in.:

- warsztaty z ekologii i ochrony przyrody

- piesze i rowerowe ścieżki edukacyjne

- ogniska, kuligi, rejsy statkiem po jeziorach wdzydzkich

- wędrówki piesze

- wędrówki rowerowe

- imprezy okolicznościowe

- szkolenia, konferencje i warsztaty.

W swej bogatej ofercie, przeznaczonej przede wszystkim dla zorganizowanych grup młodzieży, Szkoła proponuje zajęcia w formie warsztatów terenowych, interesujących obserwacji przyrodniczych i wycieczek, zapewniając jednocześnie wypoczynek w przepięknej okolicy. Zajęcia w Szkole są prowadzone przez pracowników Zielonej Szkoły, Uniwersytetu Gdańskiego, Nadleśnictw Kościerzyna i Lipusz, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Program warsztatów jest każdorazowo uzgadniany z kierownikiem grupy.