Place, skwery i pomniki - miejsca które pełnią w przestrzeni miejskiej ważne funkcje. Tutaj spotykają się mieszkańcy, tu organizowane są imprezy i uroczystości miejskie. Na placach i skwerach odnajdujemy pomniki słynnych ludzi, różnego rodzaju obeliski czy fantazyjne fontanny. Dzięki temu miejsca te stanowią swoistą atrakcję turystyczną, gdzie chętnie fotografują się turyści. Kto nie chciałby mieć zdjęcia na tle gdańskiego Neptuna, na Skwerze Kościuszki w Gdyni czy na Placu Zdrojowym w Sopocie? To tylko te najsłynniejsze. Są jednak w Pomorskim również mniej znane obiekty, często szczególnie ważne z punktu widzenia historii danego miejsca, np.: pomnik gen. Hallera i słupek zaślubinowy w Pucku, pomnik Jakuba Wejhera na rynku w Wejherowie, syrenka w Ustce czy okazałe fontanny w Prabutach i Chojnicach.

Wierzchucino: pomnik poległych w I wojnie światowej

Adres:

Ul. Antoniego Abrahama 37

84-113 Wierzchucino

Wierzchucino to bardzo stara, duża i dobrze zagospodarowana wieś kaszubska o układzie wielodrożnym, położona 11 km na zachód od Krokowej.

Historia osadnictwa na terenie dzisiejszej wsi sięga początku wczesnej epoki żelaza, a nazwa wsi wymieniona była już w XIII wieku.

Po pierwszej wojnie światowej, na mocy Traktatu Wersalskiego, wieś została w Niemczech.

Około 1 km na zachód od obecnej zabudowy wsi, po prawej stronie szosy nr 213 do Choczewa znajduje się odnowiony XIX-wieczny cmentarz ewangelicki oraz okazały pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej. Pomnik ten wzniesiono staraniem Wierschutziner Krieger Verein przed 10 rocznicą zakończenia tej strasznej wojny. Ustawiony został na otoczonym słupkami placyku i poświęcony przez żarnowieckiego księdza Kurta Reicha 24.VII 1927 r. Bryłę monumentu wykonano z kilkunastu warstw kamieni i zwieńczono kamiennymi kulami oraz wykutym w kamieniu wojskowym hełmem. Od frontu, po środku znajduje się granitowa tablica zawierająca czterdzieści cztery nazwiska mieszkańców wsi i okolic, poległych w latach 1914-18. Tablica ta nosi ślady trafienia pociskami broni strzeleckiej (z 1945 roku?), jest spękana i naprawiana.
Poniżej znajduje się nowsza tablica poświęcona pamięci poległych i zaginionych w II wojnie światowej.

Punkt na Szlaku Historii Militarnej Kaszub Północnych.