Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej - Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub hausbotem.

Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, które powstały w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I", który został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Progra¬mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.4 "Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregio¬nalnym". Projekt realizowany jest przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy. Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, niezwykłych krajobrazów i fascynującej przyrody. Pętla Żuławska w większości obejmuje obszar Żuław Wiślanych, dalej Mierzei Wiślanej, subregionu Zalewu Wiślanego wraz z Wysoczyzną Elbląską (Tolkmicko, Frombork, Suchacz, Elbląg) i Wybrzeżem Staropruskim (Nowa Pasłęka, Braniewo), a także Kociewie (Tczew, Gniew, Pelplin), Dolinę Kwidzyńską oraz Powiśle ze Sztumem i Kwidzynem.


Żuławy Wiślane skupione wokół Delty Wisły przybierają kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek stanowi rozwidlenie Wisły na rzeki Leniwkę i Nogat, a podstawę kreśli Mierzeja Wiślana.

Mierzeja Wiślana rozciągająca się od Gdańska po Bałtijsk w Rosji oddziela Zalew Wiślany od otwartych wód Zatoki Gdańskiej, zamykając ujście Wisły. To rozległa piaszczysta wydma, zbudowana przez morze w wyniku działań fal morskich, przekraczająca miejscami 30 metrów. Niegdyś usiana wioskami rybackimi, które dziś zamieniły się w miejscowości wypoczynkowe. Najważniej¬sze miasta i miejscowości Mierzei Wiślanej to: Gdańsk, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.

Zalew Wiślany to zatoka odcięta pasmem Mierzei Wiślanej od Morza Bałtyckiego. Przez akwen przebiega granica między Polską a Federacją Rosyjską. Wewnętrzne wody morskie znajdujące się w granicach Polski zajmują 382 km2. Wysoczyzna Elbląska to kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim, która opada stromymi krawędziami ku Żuławom Wiślanym, Zalewowi Wiślanemu i Równinie Warmińskiej. Najwyższym wzniesieniem Wysoczyzny jest Góra Srebrna osiągająca wysokość 198,5 m. Ważniejsze miejscowości obszaru to: Elbląg, Frombork, Tolkmicko, Kadyny, Suchacz.

Wybrzeże Staropruskie to równina ciągnąca się wzdłuż Zalewu Wiślanego od Fromborka po ujście Pregoły. W granicach Polski znajduje się 100 km² regionu. Najważniejsze miejscowości to: Nowa Pasłęka i Braniewo. Kociewie to region etniczno-kulturowy położony na lewym brzegu Wisły, w dorzeczu Wierzycy i Wdy. Kociewie posiada swój hymn, a 10 lutego obchodzony jest tu Światowy Dzień Kociewia. Najistotniejsze miejscowości obszaru to: Starogard Gdański - stolica Kociewia, Tczew - jego największe miasto oraz Pelplin. Dolina Kwidzyńska i Powiśle to północna część Doliny Dolnej Wisły. Ma około 40 km długości i powierzchnię 401 km2. Stanowi ona rodzaj przełomu Wisły przez pas moren Pojezierza Wschodniopomorskiego. Najważniejsze miasta obszaru: Gniew na zachodzie, Kwidzyn na wschodzie oraz Sztum.

Pętla Żuławska - mapa szlaku

Przystań żeglarska w Białej Górze

Stanica wodna zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabytkowej śluzy wodnej w Białej Górze.

 

Część hydrotechniczna:

  • Przystań dla statku pasażerskiego i jednostek turystycznych o długości do 15m. Stanowiska postojowe dla statku pasażerskiego oraz dla jednostek turystycznych (jachtów żaglowych i motorowych) o długości od 7 m do 15. Miejsca postojowe (5 szt.) Pomosty wyposażone w urządzenia cumownicze (pachoły z przetyczką) i odbojowe (listwy z PVC). Ponadto pomosty wyposażone w drewniany pokład oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz urządzenia bezpieczeństwa - drabinki wyłazowe i zestawy ratownicze.
  • przystań dla jednostek turystycznych o długości do 7m. Miejsca postojowe (8szt.) zlokalizowane przy pomostach wyposażonych w urządzenia cumownicze (pachoły z przetyczką) i odbojowe (listwy z PVC). Ponadto pomosty wyposażone są w drewniany pokład oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz urządzenia bezpieczeństwa - drabinki wyłazowe i zestawy ratownicze.

 

Część lądowa:

  • zaplecze socjalne dla klientów mariny o powierzchni zabudowy 141,31m2 wyposażone w niezbędne do funkcjonowania przystani pomieszczenia: toalety z natryskami w tym osobna toaleta dla osoby niepełnoprawnej, aneks kuchenny, oraz
  • tarasy widokowe w formie drewnianych trejaży ukierunkowane w stronę mariny.
  • hangar zimowy na łodzie i sprzęt wodny o powierzchni zabudowy 96,12m2 .

parking na 36 samochodów osobowych oraz ciąg pieszojezdny wzdłuż brzegu pozwolajacy na dojazd samochodów do pochylni, w celu zwodowania łodzi.

 

Warunki żeglugowe:

 

W miejscu lokalizacji obiektu bierze swój początek rzeka Nogat. Śluza komorowa Biała Góra ma za zadanie odcięcie Nogatu od koryta Wisły.

W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują jeszcze trzy śluzy:
na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza Michałowo.

Nogat stanowi aktualnie drogę wodną II klasy, tj. zapewniającą:

- minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,

- średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,

- szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.

W rzeczywistości możliwości żeglugowe kształtują się tu w granicach 2 - 2,5 m., co pozwala na eksploatację typowej floty żeglugi śródlądowej.

Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km 51,6 poprzez żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg. Istotnym utrudnieniem dla żeglugi na Nogacie jest obniżenia się dna Wisły w rejonie Biały Góry (erozja denna), która powoduje, że przy niskich stanach wody na Wiśle brak jest możliwości zasilania Nogatu jej wodami. Szlak dostępny dla statków i łodzi turystycznych o zanurzeniu nie przekraczającym 1,6 m.