Na ekskluzywnej liście obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO (jednej z filii ONZ), znajduje się od 1997r. Zamek Krzyżacki w Malborku a od 2010 rezerwat biosfery Bory Tucholskie. Obiekty tam umieszczane mają najwyższy stopień atrakcyjności turystycznej, większość z nich ma status Pomnika Historii, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

Bory Tucholskie to jeden z trzech najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go w 1996 r. na obejmującym ponad 4,5 tysiąca hektarów obszarze w południowej części Kaszub.

Teren parku to dawne przedpole topiącego się lodowca, stąd dominują w nim krajobrazy sandrowych, piaszczystych równin i polodowcowych rynien, często tworzących wydłużone jeziora. Największym z nich jest Jezioro Ostrowite. Częściowo na terenie parku znajduje się również rynnowe Jezioro Charzykowskie, jedno z ważniejszych miejsc na mapie polskiego żeglarstwa. Niektóre z 21 jezior położonych w granicach parku, połączone ciekami wodnymi, tworzą tzw. Strugę Siedmiu Jezior. Charakterystyczne dla parku jest występowanie wydm śródlądowych, które tu właśnie tworzą jedno z największych nagromadzeń tego typu obiektów w Polsce. Wielką różnorodność wykazuje miejscowa flora, wśród której dominują bory sosnowe rosnące na suchych glebach. Spotkać można także siedliska bagienne, w których zdarzają się rzadkie gatunki roślin, będących reliktami okresu wycofywania się lądolodu z terenu dzisiejszych Borów Tucholskich. Równie bogato przedstawia się parkowa fauna, ze zwierzętami charakterystycznymi dla naszej strefy klimatycznej, w tym tak rzadkimi gatunkami jak wilki, czarne bociany, głuszce i cietrzewie. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć szybującego nad koronami drzew sokoła. Na terenie parku nie brakuje także zabytków kulturowych, wśród których dominują ludzkie osiedla o zachowanym, zabytkowym układzie. Przez park prowadzą dwa szlaki rowerowe i pięć szlaków pieszych. Wytyczono w nim także trzy ścieżki edukacyjne.