Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, obejmujący około 3 tysięcy kilometrów kwadratowych porośniętych głównie drzewami iglastymi z sosną na czele. Atrakcyjności krajobrazowej dodaje mu urozmaicona rzeźba terenu z bogatą siecią wodną. Część borów objęta została ochroną prawną i stanowi obecnie park narodowy.
Park Narodowy Borów Tucholskich obejmuje obszar ukształtowany przez lodowiec, a ściślej zjawiska związane z jego wycofywaniem się u końca ostatniego zlodowacenia. Topniejący lód i wypływająca spod niego woda niosąca ogromne ilości materiału skalnego, uformowały równinny krajobraz, ozdobiony charakterystycznymi, długimi jeziorami rynnowymi. Niewątpliwą atrakcją geograficzną parku są wielkie skupiska piaszczystych wydm - zjawiska kojarzonego raczej z wybrzeżem morza - tu występujących jako wydmy śródlądowe. Liczne zagłębienia terenu, często wypełnione wodą - to ślady po ogromnych bryłach lodu oderwanych od lodowca, zwanych "martwym loden", które stopniowo topiły się w miarę ocieplania klimatu. Oprócz dominującej sosny, na terenie parku narodowego występują rzadkie rośliny zaliczane do reliktów okresu wycofywania się lodu z terenów północnej Polski. Zajmują one zwłaszcza obszary rozległych torfowisk, powstałych przez zarastanie płytszych jezior. Rzadkie, ale tym bardziej ciekawe są także występujące gdzieniegdzie okazy wiekowych dębów i buków, kiedyś bardzo popularne w Borach Tucholskich, w większości zniszczone przez rabunkową gospodarkę człowieka w przeszłości.

Obszary leśne Borów Tucholskich są także ostoją zwierzyny charakterystycznej dla Europy Środkowej, takiej jak sarny, dziki, jelenie i lisy, a nawet wilki. Spośród ptactwa można w tucholskich lasach spotkać gatunki tak rzadkie jak cietrzewie i głuszce, czarne bociany i wędrowne sokoły.

Obszar Borów Tucholskich to także okolica bardzo atrakcyjna turystycznie. Wśród miejscowych atrakcji wypada wymienić szlaki kajakowe na rzekach i jeziorach, z Jeziorem Charzykowskim i szlakiem Wielkiego Kanały Brdy na czele, Kamienne Kręgi w Odrach, zabytki hydrotechniczne. Zaplecze noclegowo-gastronomiczne zapewniają liczne pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne.

Park Narodowy

Park Narodowy "Bory Tucholskie"

Bory Tucholskie to jeden z trzech najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go w 1996 r. na obejmującym ponad 4,5 tysiąca hektarów obszarze w południowej części Kaszub.

Teren parku to dawne przedpole topiącego się lodowca, stąd dominują w nim krajobrazy sandrowych, piaszczystych równin i polodowcowych rynien, często tworzących wydłużone jeziora. Największym z nich jest Jezioro Ostrowite. Częściowo na terenie parku znajduje się również rynnowe Jezioro Charzykowskie, jedno z ważniejszych miejsc na mapie polskiego żeglarstwa. Niektóre z 21 jezior położonych w granicach parku, połączone ciekami wodnymi, tworzą tzw. Strugę Siedmiu Jezior. Charakterystyczne dla parku jest występowanie wydm śródlądowych, które tu właśnie tworzą jedno z największych nagromadzeń tego typu obiektów w Polsce. Wielką różnorodność wykazuje miejscowa flora, wśród której dominują bory sosnowe rosnące na suchych glebach. Spotkać można także siedliska bagienne, w których zdarzają się rzadkie gatunki roślin, będących reliktami okresu wycofywania się lądolodu z terenu dzisiejszych Borów Tucholskich. Równie bogato przedstawia się parkowa fauna, ze zwierzętami charakterystycznymi dla naszej strefy klimatycznej, w tym tak rzadkimi gatunkami jak wilki, czarne bociany, głuszce i cietrzewie. Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć szybującego nad koronami drzew sokoła. Na terenie parku nie brakuje także zabytków kulturowych, wśród których dominują ludzkie osiedla o zachowanym, zabytkowym układzie. Przez park prowadzą dwa szlaki rowerowe i pięć szlaków pieszych. Wytyczono w nim także trzy ścieżki edukacyjne.