Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej - Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub hausbotem.

Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, które powstały w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I", który został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Progra¬mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.4 "Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregio¬nalnym". Projekt realizowany jest przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych wokół delty Wisły i infrastruktury dla turysty wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy. Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, niezwykłych krajobrazów i fascynującej przyrody. Pętla Żuławska w większości obejmuje obszar Żuław Wiślanych, dalej Mierzei Wiślanej, subregionu Zalewu Wiślanego wraz z Wysoczyzną Elbląską (Tolkmicko, Frombork, Suchacz, Elbląg) i Wybrzeżem Staropruskim (Nowa Pasłęka, Braniewo), a także Kociewie (Tczew, Gniew, Pelplin), Dolinę Kwidzyńską oraz Powiśle ze Sztumem i Kwidzynem.


Żuławy Wiślane skupione wokół Delty Wisły przybierają kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek stanowi rozwidlenie Wisły na rzeki Leniwkę i Nogat, a podstawę kreśli Mierzeja Wiślana.

Mierzeja Wiślana rozciągająca się od Gdańska po Bałtijsk w Rosji oddziela Zalew Wiślany od otwartych wód Zatoki Gdańskiej, zamykając ujście Wisły. To rozległa piaszczysta wydma, zbudowana przez morze w wyniku działań fal morskich, przekraczająca miejscami 30 metrów. Niegdyś usiana wioskami rybackimi, które dziś zamieniły się w miejscowości wypoczynkowe. Najważniej¬sze miasta i miejscowości Mierzei Wiślanej to: Gdańsk, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.

Zalew Wiślany to zatoka odcięta pasmem Mierzei Wiślanej od Morza Bałtyckiego. Przez akwen przebiega granica między Polską a Federacją Rosyjską. Wewnętrzne wody morskie znajdujące się w granicach Polski zajmują 382 km2. Wysoczyzna Elbląska to kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim, która opada stromymi krawędziami ku Żuławom Wiślanym, Zalewowi Wiślanemu i Równinie Warmińskiej. Najwyższym wzniesieniem Wysoczyzny jest Góra Srebrna osiągająca wysokość 198,5 m. Ważniejsze miejscowości obszaru to: Elbląg, Frombork, Tolkmicko, Kadyny, Suchacz.

Wybrzeże Staropruskie to równina ciągnąca się wzdłuż Zalewu Wiślanego od Fromborka po ujście Pregoły. W granicach Polski znajduje się 100 km² regionu. Najważniejsze miejscowości to: Nowa Pasłęka i Braniewo. Kociewie to region etniczno-kulturowy położony na lewym brzegu Wisły, w dorzeczu Wierzycy i Wdy. Kociewie posiada swój hymn, a 10 lutego obchodzony jest tu Światowy Dzień Kociewia. Najistotniejsze miejscowości obszaru to: Starogard Gdański - stolica Kociewia, Tczew - jego największe miasto oraz Pelplin. Dolina Kwidzyńska i Powiśle to północna część Doliny Dolnej Wisły. Ma około 40 km długości i powierzchnię 401 km2. Stanowi ona rodzaj przełomu Wisły przez pas moren Pojezierza Wschodniopomorskiego. Najważniejsze miasta obszaru: Gniew na zachodzie, Kwidzyn na wschodzie oraz Sztum.

Pętla Żuławska - mapa szlaku

Narodowe Centrum Żeglarstwa

Narodowe Centrum Żeglarstwa (NCŻ) Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku to nowoczesny ośrodek , którego główną misją jest szeroko pojęte kształcenie kadry trenersko-instruktorskiej w żeglarstwie sportowym i rekreacyjnym.

Centrum jest również stałym miejscem organizowania zgrupowań kadry olimpijskiej i narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego (pełna ofertą programów NCŻ dostępna na stronie www.ncz.awf.gda.pl)


Zlokalizowane w Górkach Zachodnich Narodowe Centrum Żeglarstwa zainaugurowało swoja działalność w czerwcu 2006r, chociaż specjalizacja żeglarska powstała już w 1978 r, przy ówczesnej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Wtedy to właśnie powstał Żeglarski Ośrodek Morski, gdzie rozpoczął się proces edukacji żeglarskiej. Początkowo na terenie dzisiejszego NCŻ, znajdowały się niewielkie kontenery pełniące funkcje warsztatu, żaglowni oraz magazynu, natomiast w 1985 r, wybudowano pierwszy hangar o pow. 440m 2.


W 2004 r przekazano pływający pomost, będący pierwszym elementem nowej inwestycji pod nazwą Narodowe Centrum Żeglarskie. Po szybko i sprawnie przeprowadzonej budowie, w połowie 2006 r nastąpiło uroczyste otwarcie Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach zachodnich, które tym samym zakończyło działalność Żeglarskiego Ośrodka Morskiego. Obecnie do dyspozycji żeglarzy, znajduje się marina z 51 miejscami postojowymi dla jachtów do 14 m długości. 36 miejsc znajduje się przy liczącej 83m pływającej przystani oraz 15 miejsc przy nabrzeżu. Ale Narodowe Centrum Żeglarstwa to nie tylko przystań i miejsca postojowe, to także doskonale wyposażony budynek w skład którego wchodzą m.in.


- sale wykładowe i seminaryjne o łącznej powierzchni 180 m2
- kompleks odnowy biologicznej z sauną, gabinetami masażu i hydromasażu, gabinetem fizykoterapii i salką gimnastyczną wyposażoną w ruchomą bieżnię, ergometry, atlasy do ćwiczeczeń, itp.

- pracownia komputerowa z 10. stanowiskami do prowadzenia ćwiczeń z informatyki
- studio audiowizualne

- gabinet nawigacyjno-meteorologiczny z wieżą obserwacyjną wyposażoną w zestaw nowych urządzeń w tym stanowisko radarowe, system navtex, GPS, stacja UKF, itp.

- pracownia żaglomistrzowska (o powierzchni 62,35 m2) z dwoma specjalistycznymi maszynami do szycia żagli i stołem do napraw i produkcji żagli
- pracownia szkutnicza i mechaniczna.

Do dyspozycji gości znajduje się mały hotel mogący zakwaterować 41 osób, w pokojach 3 i 4 osobowych (pokoje 3 osobowe z widokiem na przystań) Natomiast utrzymana w morskim klimacie tawerna "Pod Żaglami" oferuje szeroki zakres dań, w tym lokalne morskie przysmaki.

Narodowe Centrum Żeglarstwa oferuje także usługi zimowania jachtów oraz usługi dźwigowe.

Foto: M. Bieliński - Dep. Turystyki UMWP