Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

kościół św. Katarzyny

kościół św. Katarzyny

Trójnawowa neogotycka świątynia z początków XIX wieku, powstała na fundamentach średniowiecznego kościoła.      

Ein dreischiffiges, neogotisches Gotteshaus vom Anfang des 19. Jahrhunderts, das auf Fundamenten einer mittelalterlichen Kirche entstanden ist.