Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnym

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czarnym

     Kościół w Czarnem powstał w 1756r., kiedy to po pożarze miasta została zniszczona poprzednia świątynia.      Ta jednonawowa budowla z prezbiterium i wieżą zwieńczoną barokowym hełmem  została poddana generalnemu remontowi w 1957r.  Wnętrze kościoła posiada barokowy wystrój. Do najciekawszych elementów wyposażenia, pochodzącego przeważnie z XVIIIw. Jest ołtarz główny oraz ambona z rzeźbami Chrystusa i ewangelistów. Wielka osobliwością świątyni jest gotycka misa chrzcielna znajdująca się w kruchcie. Prawdopodobnie pochodzi ona ze zniszczonego kościoła w Domisławiu w XVIIIw.

Kościół w Czarnem powstał w 1756r., kiedy to po pożarze miasta została zniszczona poprzednia świątynia. Ta jednonawowa budowla z prezbiterium i wieżą zwieńczoną barokowym hełmem została poddana generalnemu remontowi w 1957r.