Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Pogódkach

Pogódki to ważna wieś na Pomorskim Szklaku Cysterskim. Kościół z XVIII wieku powstał na miejscu XIII-wiecznego kościoła cysterskiego. Jego rokokowe wyposażenie pochodzi z II poł. XVIII w.

Cystersi przybyli do Pogódek z Doberanu w 1258 r. Dokument nadania (darowiznę majątków i ziem) przekazał zakonowi książę tczewski Sambor II. Zakonnicy nie byli jednak zadowoleni z miejsca, jakie im przydzielono, dlatego w 1274 r. książę zmienił lokację. W 1276 r. Cystersi opuścili Pogódki i przenieśli się do Pelplina, gdzie prowadzili działalność gospodarczą do 1823 r., kiedy to władze zaborcze skasowały klasztor. Barokowy kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z 1701 r. to jednonawowa świątynia z wyposażeniem pocysterskim w postaci: ołtarza głównego z XV-wieczną figurką MB Pogódzkiej, barokowy ołtarz św. Krzyża oraz barokowej chrzcielnicy i ambony