Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowy

Wzniesiony w XIV wieku obiekt przetrwał do czasów obecnych w prawie nie zmienionej formie. Niewielkie przebudowy miały jedynie miejsce w XIXw.

Zbudowany z cegły z charakterystyczną podmurówką z ciosanych kamieni. W światyni, nad wejściem do prezbiterium, znajduje się kamienny kartusz z herbem Gdańska i datą 1687. Na wschodniej ścianie została umieszczona tablica upamiętniająca powódz jaka miała miejsce w 1829r. Wówczas woda sięgała wysokości 1,5m. We wnętrzu warto zwrócić uwage na ołtarz głowny pochodzący z końca XVIIw. oraz ambonę i chrzcielnicę z wieku XVIII, a podnad to barokowe stalle, chór muzyczny i konfesjonał.

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP