Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku

Kiezmark to wieś położona nad Wisłą, która niegdyś była ważnym miejscem przepraw przez rzekę. Założona jako wieś w układzie owalnicowym, zniszczona w 1540 r. i odbudowana jako ulicówka ciągnąca sie wzdłuż wału.

Od momentu założenia, aż do 1945 r. nosiła nazwę Kasemark, czyli "Serowy Rynek", dlatego też po wojnie używano nazwy Serowo. We wsi warto zobaczyć kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Ta jednonawowa świątynia o konstrukcji szkieletowej została wzniesiona w 1727 r. Wieża kościoła wtopiona jest w korpus, w którego podstawie widoczne są jeszcze fragmenty starszej budowli. W górnej części znajdują się cztery tarcze zegara mechanicznego datowane na wiek XIX oraz na ścianie południowej, dwa zegary słoneczne, kamienny z datą 1653 i drewniany z początku XIX w. Po obu stronach przejścia z kruchty do części podwieżowej znajdują się kamienne herby Gdańska z XVIw.

 

We wnętrzu świątyni zachowało się oryginalne, barokowe wyposażenie: manierystyczny ołtarz główny ufundowany przez burmistrza gdańskiego Jana Czirenberga, chrzcielnica i ambona z XVIIw. oraz fragmenty stalii z XVIIIw. W posadzce świątyni znajduje się 7 płyt nagrobnych datowanych na XVI i XVIIw.

 

Na przykościelnym cmentarzu założonym w XVII w. zachowało się kilka nagrobków.

 

Foto: M.Piotrowska, Dep. Turystyki, UMWP