Pomorskie instytucje i ośrodki kulturalne prowadzą działalność w zakresie promocji i kultury.

Instytut Kultury Miejskiej

Adres:

Ul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Dane kontaktowe:

Tel. 58 760 72 16

Instytut Kultury Miejskiej jest samorządową instytucją kultury Miasta Gdańska. Organizuje wydarzenia artystyczne i kulturalne w przestrzeni miejskiej, festiwale literackie, bada zmiany w kulturze i wspiera sektor kultury w Gdańsku i regionie.

 

Najważniejsze projekty miejskie: Festiwal NARRACJE. Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej (www.narracje.eu), Miejsca (www.miejsca.eu), Odcinki (www.odcinki.com), Kolekcja Malarstwa Monumentalnego na Zaspie (www.muralegdanskzaspa.pl), Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Dni Sąsiadów (www.gdansk.dnisasiadow.pl), Gdańskie Miniatury, (www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl) Opera na Targu Węglowym.

Działania szkoleniowe i wspierające sektor kultury: Sieć Kultury (www.sieckultury.pl), Akademia Active Citizens, Medialab Gdańsk (www.medialabgdansk.pl), Otwarty IKM, Konferencja Marketing w Kulturze (www.marketingwkulturze.ikm.gda.pl), Metropolitalne Forum Kultury (www.forumkultury.eu), Obserwatorium Kultury (www.obserwatoriumkultury.ikm.gda.pl), Planer kulturalny, www.planer.info.pl (projekt wspólny z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk Sopot Gdynia).

Festiwale Literackie: Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury "Odnalezione w tłumaczeniu" (www.odnalezionewtlumaczeniu.pl), Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności (www.europejskipoetawolnosci.pl), Versopolis (www.versopolis.com).

Informacje o aktualnych działaniach IKM, kalendarium wydarzeń instytucji i kontakty do pracowników znajdują się na stronie: www.ikm.gda.pl.

Raporty z działalności Instytutu Kultury Miejskiej: www.ikm.gda.pl/idea

Publikacje Instytutu Kultury Miejskiej: www.repozytorium.ikm.gda.pl

 

Instytut Kultury Miejskiej w mediach społecznościowych

 

www.facebook.com/IKMgdansk

www.instagarm.com/ikm_gdansk

www.twitter.com/ikm_gdansk