Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Drewniany kościół w Sierakowicach

Adres:

Ul. ks. Łosińskiego 1b

83-340 Sierakowice

Drewniany kościół pochodzi z początku XIX wieku. Został zbudowany w latach 1820-1822 jako fundacja Wincentego Łaszewskiego, ówczesnego właściciela Sierakowic, w miejscu wcześniejszej świątyni wzniesionej w połowie XVII wieku.

Jak już wielokrotnie wspominano, zabytkowa świątynia jest niezwykłym dziełem, unikatowym nawet na skalę europejską. To ostatnia świątynia zbudowana techniką zrębową na Pomorzu. We wnętrzu kościoła na ścianach zachowały się malowidła. Wewnątrz kaplicy św. Barbary wyryto datę konsekracji - "Anno 1823".

Wszystkie te elementy były do momentu rozbiórki zakryte drewnianą boazerią. Renowacji poddano niektóre elementy wyposażenia, m.in. tabernakulum, ambonę, chrzcielnicę i ołtarz główny.

Gospodarzem zrekonstruowanego obiektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. Kościołowi zostały nadane nowe funkcje. Organizowane są w nim wystawy, wernisaże i koncerty, co z pewnością wpływa na poszerzenie oferty turystyczno - kulturalnej gminy. Rekonstrukcja tego jedynego zabytku w gminie Sierakowice była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków unijnych.