Pomorskie instytucje i ośrodki kulturalne prowadzą działalność w zakresie promocji i kultury.

"Plama" Gdański Archipelag Kultury

"Plama" jest oddziałem Gdańskiego Archipelagu Kultury, którego organizatorem jest Miasto Gdańsk.


"Plama" jest organizatorem m.in. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych "FETA". W swojej siedzibie przy ulicy Pilotów 11 przez cały rok organizuje liczne wystawy, koncerty, spektakle oraz zajęcia dla młodzieży.

Podstawowym elementem pracy klubu jest działalność edukacyjna w dziedzinie kultury oraz promocja młodych artystów.

Od stycznia do maja i od października do grudnia w klubie odbywały się zajęcia stałe adresowane do różnych grup wiekowych: ceramika, rysunek, malarstwo, tkanina.

Od października do końca kwietnia w siedzibie klubu wystawiane są spektakle teatralne dla dzieci oraz dorosłych.