Powrót

Brama Mariacka w Gdańsku

Brama Mariacka w Gdańsku

Późnogotycka brama wodna powstała prawdopobodnie w ostatniej ćwierci XV wieku u wylotu ulicy Mariackiej.

Brama ma formę prostokąta. W przyziemiu znajduje się przejazd, nad którym umieszczono herby: od strony Motławy herb Rzeczypospolitej, któremu "kłaniają się" umieszczone po bokach herb Gdańska i herb Prus Królewskich (tzw. pokłon heraldyczny), zaś od strony ulicy Mariackiej herb Gdańska trzymany przez dwa lwy. Jest to jedno z pierwszych przedstawień tego typu.


Elewacje od strony wschodniej rozczłonkowane są blendami zakończonymi podwójnymi ostrołukami. Obejmują ją dwie ośmioboczne wieżyczki. Całość nakrywa dach dwuspadowy o kalenicy równoległej do Motławy.