Rzymianie, Goci i inne ludy przemierzały przed wiekami pomorskie. Pozostały po nich cmentarzyska i przedmioty odkrywane w ziemi.

Opcje filtrowania

Kamienne Kręgi w Odrach

Kamienne kręgi w Węsiorach

Grodzisko Owidz

Grodzisko wczesnośredniowieczne

Grodzisko w Sopocie - oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Park Kulturowy "Osada Łowców Fok" w Rzucewie

Bursztynowa Góra

Kamienne Wesele – kręgi kamienne w Trątkownicy