Vivat Vasa w Gniewie

Vivat Vasa w Gniewie

Bitwa Dwóch Wazów w Gniewie to największa w Polsce impreza historyczna odtwarzająca XVII wieczną wojskowość. Impreza nawiązuje bitwy, która rozegrała się pod Gniewem w 1626r, kiedy na przedpolach zamku spotkały się armie dwóch Wazów: Zygmunta III, króla polskiego oraz Gustawa II Adolfa, króla szwedzkiego.

Podczas imprezy każdego roku cały zamek tętni XVII- wiecznym życiem a pod jego murami obozują wojska - grupy rekonstrukcyjne z Polski, ale i z zagranicy m.in. z Czech i Moraw. Na placu turniejowym odbywają się musztry i ćwiczenia w strzelaniu i władaniu bronią. W programie przewidziane są egzercerunki chorągwi husarskiej, musztry regimentów autoramentu cudzoziemskiego, pojedynki szlacheckie, wojskowe zabawy obozowe, tańcowania i muzykowania. Każdy może się spróbować się w egzercerunkach z muszkietem, poćwiczyć swe oko w strzelaniu z kuszy, wydrukować glejt na prasie Gutenberga, przywdziać zbroję lub strój dawny.

Imprezę otwiera Salwa Armatnia na Anioł Pański, a następnie odbywają się prezentacje regimentów i chorągwi, pokazy musztry, turnieje oraz sceny z życia obozowego. Pod wieczór odbywa się widowisko historyczne - rekonstrukcja Bitwy pod Gniewem (ok. 2 h), obejmująca uroczystą paradę wojsk z pochodniami z udziałem publiczności ulicami miasta Gniewu. Działania Szweda zostaną zdławione przez niespodziewaną szarżę husarii, dalekim echem rozbrzmiewają kanonady dział i salwy z muszkietów. Uroczystości dopełnia niedzielna Msza Święta w Kaplicy Zamkowej z udziałem chóru gregoriańskiego Schola Cantorum Gymnevensis.

Bitwa, która rozegrała się w 1626 roku pod Gniewem rozegrała się podczas szwedzkiej wyprawy zwanej "Wojną Pruską", której głównym celem był Gdańsk. Po wylądowaniu w Prusach, szwedzka armia pod dowództwem Gustawa Adolfa zajęła Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Elbląg, Malbork, Gniew oraz Puck. We wrześniu zajęli również twierdzę Gdańska Głowa, leżącą w widłach Wisły Elbląskiej i Leniwki. Gdy król Polski Zygmunt III Waza ruszył na odsiecz w kierunku Gdańska, Chorągwie Husarskie i Pancerne, wspierane przez piechotę autoramentu narodowego, stanęły pod Gniewem naprzeciw armii szwedzkiej. Szwedzkie regimenty piechoty cudzoziemskiej, uzbrojone w były piki i muszkiety oraz działa regimentowe, nie dały się rozbić, nie straciły Gniewu. Choć bitwa nie została rozstrzygnięta to cel odsieczy - obrona Gdańska został osiągnięty.


Więcej informacji na: Vivat Vasa