W Pomorskim funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć ośrodków zdrowia gdzie można uzyskać pierwszą, doraźną pomoc medyczną.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Adres:

Ul. Dębinki 7

80-940 Gdańsk

Dane kontaktowe:

Tel. 58 349 22 22

Oddziały Centrum:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Alergologii i Pneumonologii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Plastycznej

Klinika Ortopedii

Klinika Okulistyk

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych

Kliniczne Centrum Kardiologii

Klinika Otolaryngologii Z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Medycyna Pracy

Klinika Hematologii i Transplantologii

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej

Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Neurochirurgii

Klinika Neurologii Dorosłych

Klinika Neurologii Rozowojowej

Klinika Onkologii i Radioterapii

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

Klinika Rehabilitacji

Kliniczny Oddział Ratunkowy

Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

Klinika Położnictwa

Klinika Neonatologii

Klinika Urolorgii